Engelli Öğretmenler Norm Fazlası Olur Mu? Norm Fazlası Olan Öğretmen Kadrosunun Bulunduğu Okulda Çalışmaya Devam Etmek İstiyorsa Ne Yapması Gerekir? - Sıkça Sorulan Sorular
Sıkça Sorulan Sorular // 15 Şubat 2024 Perşembe
Engelli öğretmen norm fazlası olur ama Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği - Dokuzuncu Bölüm - İsteğe Bağlı Yer Değiştirme İşlemleri - İhtiyaç ve Norm Kadro Fazlası Öğretmenlerin Yer Değiştirmeleri 53. Madde 5. Bendinde yer alan “Bu madde kapsamında il içinde yapılan atamalarla fazlalığın giderilememesi durumunda fazlalık, il içinde zamana bağlı olmaksızın yapılacak yer değiştirmelerle giderilir. Bu şekilde yapılacak yer değiştirmeler, duyurusu yapılan eğitim kurumlarına öğretmenlerin tercihleri de dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılır. Fazla konumdaki öğretmenlerden herhangi bir kuruma atanmak üzere başvuruda bulunmayanlar ile tercihlerine atanamayanların görev yerleri, il içinde valiliklerce resen belirlenir. (Ek cümle: RG-8/9/2016-29825) Ancak ilgili mevzuatına göre alınan sağlık kurulu raporunda en az yüzde kırk oranında engelli olduğu belirtilen öğretmenler ile ağır engelli raporlu eşi veya bakmakla yükümlü olduğu birinci derece kan hısımları bulunan öğretmenlerden norm kadro fazlası konumunda bulunanlar, engellilik durumlarının devamı süresince resen görev yeri belirlemeden istisnadır.” maddesine istinaden dilekçe ile kurumuna yer değiştirme istemediğini bildirmesi gerekmektedir.
ONLİNE ÜYELİK Herkesin sustuğu yerde "Hak mücadelenizin gür sesi olarak BİZ varız.“ anlayışıyla kurulduk. "Mesele ve sorun varsa çözümü de var." inancıyla yola çıkmış Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası -EĞİTİM GÜCÜ SEN- bu amaçla kurulmuştur.
Online Üyelik