İcap Görevi Eylem Kararı 2023-2024 - Eylem Kararları
Eylem Kararları // 9 Eylül 2023 Cumartesi
İcap Görevi Eylem Kararı 2023-2024

     Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Oğuz Özat başkanlığında toplanarak gündemdeki maddeyi karara bağlamıştır.                                

Son zamanlarda öğretmenlere, karakol ve savcılıkta suça veya adli bir olaya karışan çocukların ifadelerinin alınmasında icap görevi verilmektedir. Mesai saatleri dışında, yıllık izinlerde, yaz tatillerinde öğretmenler resen görevlendirilmektedir. Sendika başvurularında Adalet Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı arasında bu konuda yazılı bir mevzuat olmadığı belirtilmiştir. Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik kadrosunda çalışmakta olan öğretmenlerle ilgili Kanunlar ve görevlerini belirten 31213 Sayılı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Yönetmeliğinde, resen zorunlu görev verilebileceğine dair herhangi bir ibare bulunmamaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanun’un “Çalışma Saatleri” başlıklı 99. maddesindeki; “Memurların haftalık çalışma süresi genel olarak 40 saattir. Bu süre cumartesi ve pazar günleri tatil olmak üzere düzenlenir.” Rehber öğretmenlerin mesaisi ise 31213 Sayılı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Yönetmeliğinde 30 saat olarak hükme bağlanmıştır.

Anayasa’mızın 18.maddesinde yer alan “Hiç kimse zorla çalıştırılamaz. Angarya yasaktır.”

Bu görevlendirmelerde öğretmene herhangi bir ücret ödenmemektedir. Yukarıda belirtilen kanunlar çerçevesinde öğretmenlere, görev tanımlarının dışında angarya bir görev verilmesi yasal değildir.

    Öğretmenlerin dinlenme zamanları olan, kendilerine ve ailelerine vakit ayıracakları yaz tatilleri, sömestr tatilleri, hafta sonları ve mesai saatlerinin dışı özel hayatı Devletimizin bağlı olduğu uluslararası sözleşmeler, Anayasa ve İlgili kanunlarla korunmaktadır.

ONLİNE ÜYELİK Herkesin sustuğu yerde "Hak mücadelenizin gür sesi olarak BİZ varız.“ anlayışıyla kurulduk. "Mesele ve sorun varsa çözümü de var." inancıyla yola çıkmış Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası -EĞİTİM GÜCÜ SEN- bu amaçla kurulmuştur.
Online Üyelik
// Diğer Eylem Kararları