İcap Görevi Eylem Kararı - Eylem Kararları
Eylem Kararları // 11 Eylül 2022 Pazar

Son zamanlarda öğretmenlere, suça karışmış veya adli bir olaya karışan çocukların ifadelerinin alınmasında icap görevi verilmektedir. Mesai saatleri dışında, yıllık izinlerde, yaz tatillerinde öğretmenler resen görevlendirilmektedir. Sendika başvurularında Adalet Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı arasında bu konuda yazılı bir mevzuat olmadığı belirtilmiştir. Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik kadrosunda çalışmakta olan öğretmenlerle ilgili Kanunlar ve görevlerini belirten 31213 Sayılı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Yönetmeliğinde, resen zorunlu görev verilebileceğine dair herhangi bir ibare bulunmamaktadır.

i

657 sayılı Devlet Memurları Kanun’un “Çalışma Saatleri” başlıklı 99. maddesindeki; “Memurların haftalık çalışma süresi genel olarak 40 saattir. Rehber öğretmenlerin mesaisi ise 31213 Sayılı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Yönetmeliğinde 30 saat olarak hükme bağlanmıştır. Bu süre cumartesi ve pazar günleri tatil olmak üzere düzenlenir. Ancak özel kanunlarla yahut bu kanuna veya özel kanunlara dayanılarak çıkarılacak tüzük ve yönetmeliklerle, kurumların ve hizmetlerin özellikleri dikkate alınmak suretiyle farklı çalışma süreleri tespit olunabilir.”

Anayasa’mızın 18.maddesinde yer alan “Hiç kimse zorla çalıştırılamaz. Angarya yasaktır.”

Yukarıda belirtilen kanunlar çerçevesinde öğretmenlere, görev tanımlarının dışında angarya bir görev verilmesi yasal değildir. Sendika merkez yönetim kurulu olarak:

Öğretmenlerin dinlenme zamanları olan, kendilerine ve ailelerine vakit ayıracakları yaz tatilleri, sömestr tatilleri, hafta sonları ve mesai saatlerinin dışı özel hayatı Devletimizin bağlı olduğu uluslararası sözleşmeler, Anayasa ve İlgili kanunlarla korunmaktadır.

Hal böyleyken, yetkisiz şekilde öğretmenlere yaz tatilleri, sömestr tatilleri, hafta sonları ve mesai saatlerinin resen görevlendirme, toplantı yapılması hukuka aykırıdır. Bununla ilgili Danıştay ve idari kararları içtihattır.

Üyelerimiz eylem dilekçesini ekinde eylem kararımızla okul/kurumuna teslim ederek İcap Görevi Eylem Kararı'mızı uygulayabilirler.

Sendikamız Merkez yönetim kurulu olarak mahkemelerde veya ifade alımında, görev tanımında olmayan ve yetki aşımıyla resen verilen icap görevleri ve mesai dışı icap nöbetlerini, üyelerimizin isteğine bağlı, 2022-2023 öğretim yılında yerine getirmemelerine karar verilmiştir.

Üyelerimiz eylem dilekçesini ekinde eylem kararımızla okul/kurumuna teslim ederek İcap Görevi Eylem Kararı'mızı uygulayabilirler.

ONLİNE ÜYELİK Herkesin sustuğu yerde "Hak mücadelenizin gür sesi olarak BİZ varız.“ anlayışıyla kurulduk. "Mesele ve sorun varsa çözümü de var." inancıyla yola çıkmış Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası -EĞİTİM GÜCÜ SEN- bu amaçla kurulmuştur.
Online Üyelik
// Diğer Eylem Kararları