İkinci Nöbet Görevi Eylem Kararı - Eylem Kararları
Eylem Kararları // 11 Eylül 2022 Pazar

26.07.2014 Tarihli ve 29072 Sayılı Resmî Gazete ‘de Yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin “Öğretmenlerin nöbet görevi” başlıklı 44. maddesinde ve 07.09.2013 Tarihli ve28758 Sayılı Resmî Gazete 'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin “Öğretmenlere nöbet görevi verilmesinin esasları” başlıklı 91. Maddesinde yer alan hükümler uyarınca öğretmenlere nöbet görevi verilmektedir.

in

23.08.2015 Tarih ve 29454 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2016 ve 2017 Yıllarını Kapsayan 3. Dönem Toplu Sözleşmesinin, İkinci Bölümü Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşmesinin “Örgün eğitim kurumlarında ek ders ücreti” başlıklı 22. .maddesindeki; “(1) Örgün eğitim kurumlarında (mesleki eğitim merkezleri dâhil) ders yılı süresi içinde eğitim ve öğretimin fiilen yapıldığı normal çalışma günleri için ilgili mevzuata göre kendilerine nöbet görevi verilen ve bu görevi de fiilen yerine getiren müdür yardımcıları ile öğretmenlere, 2016 yılında haftada 2 saati ve 2017 yılında ise haftada 3 saati geçmemek üzere ek ders ücreti ödenir.” hükümlerine göre öğretmenlere Ocak 2016 tarihinden itibaren nöbet görevine binaen ek ders ücreti ödenmektedir. Bu durumda haftada birden fazla tutulan nöbet görevine herhangi bir ücret ödenmemektedir. Haftada birden fazla verilen nöbet görevi angaryadır. Anayasamızın 18. Maddesine göre angarya yasaktır. Bu şekilde verilen ikinci nöbet görevi öğretmenler üzerinde büyük bir angarya oluşturmaktadır.

Sendikamız Merkez Yönetim Kurulu, bu angaryanın önüne geçmek için üyelerimizin 2022- 2023 öğretim yılında öğretmenlere verilen ikinci nöbet görevini,  isteğe bağlı olarak, yerine getirmemesine karar vermiştir.

Üyelerimiz eylem dilekçesini ekinde eylem kararımızla okul/kurumuna teslim ederek İkinci Nöbet Eylem Kararı'mızı uygulayabilirler.

 

ONLİNE ÜYELİK Herkesin sustuğu yerde "Hak mücadelenizin gür sesi olarak BİZ varız.“ anlayışıyla kurulduk. "Mesele ve sorun varsa çözümü de var." inancıyla yola çıkmış Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası -EĞİTİM GÜCÜ SEN- bu amaçla kurulmuştur.
Online Üyelik
// Diğer Eylem Kararları