İkinci Okul Görevlendirme Eylem Kararı - Eylem Kararları
Eylem Kararları // 11 Eylül 2022 Pazar

Rehber öğretmenlere resen, haftanın belli günleri farklı okullara görevlendirme yapılmaktadır. Norm fazlası olmayan rehber öğretmenlere yapılan görevlendirmeler hukuka, kanun ve mevzuata aykırıdır. Bu konuda yüzlerce idari dava idare aleyhine karar aldığı halde, İdare hukuka aykırı kararları almaya devam etmekte, İdari davaların süresinin uzunluğunu kullanarak rehberlik personeli hukuksuz şekilde göreve gönderilmektedir.

io

Memur ve öğretmen görevlendirmeleri İlgili kanun, yönetmelik ve genelgeye uygun görevlendirme yapılabilir. İdare Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun hareket etmekle yükümlüdür ve görevlendirmede kanun esastır. 657 sayılı Devlet Memurları Geçici Görevlendirme ile ilgili 236 maddesinin ek 8. Maddesi f bendine göre memur Muvaffak atlarının alınması ve süreli olarak yapılmalıdır hükmü vardır. Kanunlara aykırılığı nedeniyle esastan hatalıdır.

Öğretmen görevlendirmelerini Atamaya yetkili olan Millî Eğitim Bakanlığı yapabilir, İllerde yetki devri ile Vali yapabilir ancak Vali aldığı yetki devrini devredemez, Vali yardımcısı ve Kaymakamlıkların öğretmeni farklı kurumlara görevlendirme yetkisi yoktur.

Görevlendirmede rehberlik personelinin görev mahalli dışı köylere ve farklı mücavir bölge dışına resen görevlendirilmeleri yapılmaktadır. Mücavir dışına resen görevlendirme yapılması hukuksuzdur. Gönüllülük halinde ise Görev yolluğu ve yevmiye verilmesi hükmü vardır.

Görevlendirmelerde çalışanların hangi kanuni kriterlere göre seçildiği ve ilgili okula karar verildiği kanuni olarak belirtilmemektedir bu nedenle taraflı ve subjektif görevlendirmeler yapılmaktadır ve bu uygulama Anayasanın eşitlik hakkaniyet ve liyakat ilkelerine aykırıdır.

Farklı okullara görevlendirmede Rehberlik personeli diğer öğretmen branşları gibi değerlendirilemez. Diğer öğretmen branşları ders tamamlama veya farklı görevlerle diğer okullara ders görevlendirilmesi yapılabilir. Bu işlemde diğer okulda herhangi bir ders aksaması olmamaktadır. Ancak, Rehberlik personeli mesai usulü çalışmaktadır ve farklı okula görevlendirildiğinde kadrolu okulda görevi aksamaktadır ve hizmet sürekliliği bozulmaktadır. Görevlendirme işlemi kamu yararına değildir. Erzurum Bölge İdare Mahkemesinin 2017/1850 kararında, ‘’Geçici görevlendirme nitelik ve şartlarını taşımayan ve süreklilik arz eden bir kamu hizmetinin gördürülmesi amacına yönelik olarak tesis edildiği anlaşılan dava konusu işlemde hukuka uygunluk görülmemiştir’’ Hükmü açıktır. İstinaf kararı onaylamıştır

Ayrıca Rehberlik öğretmenleri resen Rehberlik normu olmayan okullara görevlendirilmektedir ki; Kadro ihdası ve normu olmayan okullara görevlendirme yapılması, hukuken mümkün olmadığı gibi, ilgili personele ilgili günlerde kadro ihdası olmadığından ek ders ücreti düzenlenmesi ve ödemesi yapılması mümkün değildir. Bunun yanında hangi okula hangi branşta ne kadar norm verileceği sadece Bakanlık Personel genel müdürlüğünün yetkisi dahilindedir. Valiliğin veya kaymakamlığın normu olmayan okullara görevlendirme yapması hukuken ve mevzuata göre hatalıdır.

Genel Merkez Yönetim Kurulu olarak yukarıda belirtilen Kanun ve hukuka aykırı resen verilen ikinci okul görevlerini İdari ve hukuki itiraz süresi içerisinde, üyelerimizin isteklerine bağlı, 2022-2023 öğretim yılında yerine getirmemelerine karar verilmiştir.

Norm fazlası olmayan üyelerimiz eylem dilekçesini ekinde eylem kararımızla okul/kurumuna teslim ederek İkinci Okul Görevlendirme Eylem Kararı'mızı uygulayabilirler.

ONLİNE ÜYELİK Herkesin sustuğu yerde "Hak mücadelenizin gür sesi olarak BİZ varız.“ anlayışıyla kurulduk. "Mesele ve sorun varsa çözümü de var." inancıyla yola çıkmış Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası -EĞİTİM GÜCÜ SEN- bu amaçla kurulmuştur.
Online Üyelik
// Diğer Eylem Kararları