Mesai Dışı Görevlendirme Eylem Kararı 2023-2024 - Eylem Kararları
Eylem Kararları // 6 Eylül 2023 Çarşamba
Mesai Dışı Görevlendirme Eylem Kararı 2023-2024

Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Oğuz Özat başkanlığında toplanarak gündemdeki maddeyi karara bağlamıştır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanun’un “Çalışma Saatleri” başlıklı 99. maddesindeki; “Memurların haftalık çalışma süresi genel olarak 40 saattir. Rehber öğretmenlerin mesaisi ise 31213 Sayılı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Yönetmeliğinde 30 saat olarak hükme bağlanmıştır. Bu süre cumartesi ve pazar günleri tatil olmak üzere düzenlenir. Ancak özel kanunlarla yahut bu kanuna veya özel kanunlara dayanılarak çıkarılacak tüzük ve yönetmeliklerle, kurumların ve hizmetlerin özellikleri dikkate alınmak suretiyle farklı çalışma süreleri tespit olunabilir.”

Anayasa’mızın 18.maddesinde yer alan “Hiç kimse zorla çalıştırılamaz. Angarya yasaktır.””

1739 Sayılı Kanun’un 43. Maddesi: “Öğretmenlik, Devletin eğitim, öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleğidir. Öğretmenler bu görevlerini Türk Milli Eğitiminin amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak ifa etmekle yükümlüdürler.” 

Devletimizin bağlı olduğu Uluslararası sözleşmeler, Anayasa ve İlgili kanunlarla öğretmen ve memurların tatilleri, mesai dışı özel hayatı korunmaya alınmış. Ayrıca birçok Danıştay ve idari dava kararları içtihattır.

Yukarıda belirtilen kanunlar çerçevesinde öğretmenlere yetkisiz şekilde mesai saatleri dışında ve görev tanımlarının dışında angarya bir görev verilmesi yasal değildir. Sendika Genel Merkez Yönetim Kurulu olarak;

Öğretmenlere mili bayramlar ve anma günleri hariç resen yapılan mesai dışı görevlendirmeler, toplantılar ve kurslar kanuna aykırıdır.  Öğretmenlerin dinlenme zamanları olan, kendilerine ve ailelerine vakit ayıracakları hafta sonları ve mesai saatlerinin dışında öğretmenlere görevlendirme yapılması, insan hakları ile ilgili kararlar, kanun ve yönetmeliklere göre hukuki olmadığını belirterek

Sendikamız Merkez yönetim kurulu olarak mesai ve ders saatleri dışında bu tür faaliyetlerde resen görevlendirilen üyelerimizin isteklerine bağlı, 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılında ders ve mesai saatleri dışında verilen görevleri yerine getirmemelerine karar verilmiştir
ONLİNE ÜYELİK Herkesin sustuğu yerde "Hak mücadelenizin gür sesi olarak BİZ varız.“ anlayışıyla kurulduk. "Mesele ve sorun varsa çözümü de var." inancıyla yola çıkmış Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası -EĞİTİM GÜCÜ SEN- bu amaçla kurulmuştur.
Online Üyelik
// Diğer Eylem Kararları