Mesai Dışı Görevlendirme Eylem Kararı - Eylem Kararları
Eylem Kararları // 11 Eylül 2022 Pazar

657 sayılı Devlet Memurları Kanun’un “Çalışma Saatleri” başlıklı 99. maddesindeki; “Memurların haftalık çalışma süresi genel olarak 40 saattir. Rehber öğretmenlerin mesaisi ise 31213 Sayılı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Yönetmeliğinde 30 saat olarak hükme bağlanmıştır. Bu süre cumartesi ve pazar günleri tatil olmak üzere düzenlenir. Ancak özel kanunlarla yahut bu kanuna veya özel kanunlara dayanılarak çıkarılacak tüzük ve yönetmeliklerle, kurumların ve hizmetlerin özellikleri dikkate alınmak suretiyle farklı çalışma süreleri tespit olunabilir.”

md

Anayasa’mızın 18.maddesinde yer alan “Hiç kimse zorla çalıştırılamaz. Angarya yasaktır.”

Bakanlar Kurulu, yurt dışı kuruluşlarda hizmetin gerektirdiği hallerde, hafta tatilini cumartesi ve pazardan başka günler olarak tespit edebilir.”

1739 Sayılı Kanun’un 43. Maddesi: “Öğretmenlik, Devletin eğitim, öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleğidir. Öğretmenler bu görevlerini Türk Milli Eğitiminin amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak ifa etmekle yükümlüdürler.” 

Devletimizin bağlı olduğu Uluslararası sözleşmeler, Anayasa ve İlgili kanunlarla öğretmen ve memurların tatilleri, mesai dışı özel hayatı korunmaya alınmış. Ayrıca birçok Danıştay ve idari dava kararları içtihattır.

Eğitim ve Bilim Gücü Sendikası Merkez Yönetim kurulumuz 2022-2023 Eğitim öğretim yılı boyunca öğretmenlere verilen mesai dışı resen görevlendirmelere, üyelerimizin isteklerine bağlı, katılmama kararı almıştır.

Üyelerimiz eylem dilekçesini ekinde eylem kararımızla okul/kurumuna teslim ederek Mesai Dışı Görevlendirme Eylem Kararı'mızı uygulayabilirler.

ONLİNE ÜYELİK Herkesin sustuğu yerde "Hak mücadelenizin gür sesi olarak BİZ varız.“ anlayışıyla kurulduk. "Mesele ve sorun varsa çözümü de var." inancıyla yola çıkmış Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası -EĞİTİM GÜCÜ SEN- bu amaçla kurulmuştur.
Online Üyelik
// Diğer Eylem Kararları