Mesleki Eğitimde İş Sağlığı Ve Güvenliği Eylem Kararı - Eylem Kararları
Eylem Kararları // 3 Mart 2024 Pazar
Mesleki Eğitimde İş Sağlığı Ve Güvenliği Eylem Kararı

Genel Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Oğuz Özat başkanlığında toplanarak gündemdeki maddeyi karara bağlamıştır.

Mesleki Eğitimde İş Sağlığı ve Güvenliği” konulu; 02.02.2024 tarih ve 2024/36 sayılı Genelge ile Millî Eğitim Bakanlığı, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin işletmelerde mesleki eğitim ve staj çalışmaları ile meslek/alan derslerinin eğitiminin yapıldığı atölye ve laboratuvarlarda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlerin alınmasıyla dair yeni düzenlemelere yer vermiştir.

Genelge kapsamında Meslek Liselerinde görev yapan koordinatör müdür, müdür yardımcıları, öğretmenlere, alan/atölye şeflerine; çalışma usul ve esaslarında olmayan, görev tanımlarında bulunmayan sorumluluklar yüklenmiştir.

3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’nun 41. Maddesine göre, Mesleki Eğitim Kurumu idareci ve öğretmenlerine tanımlanan işletmelerin denetiminin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yapılacağı ifade edilmiştir. 6331 sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda ifade edilen “iş güvenliği uzmanı”ları arasında öğretmen ifadesi yoktur. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği’nde öğretmenlere verilen bir görev tanımı da bulunmamaktadır.

Yukarıda belirtilen kanun ve yönetmelikler çerçevesinde Meslek Liselerinde görev yapan koordinatör müdür, müdür yardımcıları, öğretmenlere ve alan/atölye şeflerine; görev tanımlarının dışında bir görev verilmesi yasal değildir. Sendika Genel Merkez Yönetim Kurulu olarak;

Meslek liselerinde görev yapan koordinatör müdür, müdür yardımcıları, öğretmenler ve alan/atölye şeflerinin işletmelerde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlerin alınmasında kendilerine tanımlanmayan, kanun ve yönetmeliklerde ifadesi olmayan görevleri yerine getirmemesine; iş sağlığı ve güveliği konusunda teknik bilgi ve uzmanlık gerektiren iş ve işlemleri yapmamasına; Mesleki Eğitimde; İş Sağlığı ve Güvenliği Değerlendirme formlarını doldurmamalarına, üyelerimizin isteklerine bağlı, 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı sonuna kadar belirtilen noktalarda kendilerine verilen iş ve işlemleri yerine getirmemelerine karar verilmiştir
ONLİNE ÜYELİK Herkesin sustuğu yerde "Hak mücadelenizin gür sesi olarak BİZ varız.“ anlayışıyla kurulduk. "Mesele ve sorun varsa çözümü de var." inancıyla yola çıkmış Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası -EĞİTİM GÜCÜ SEN- bu amaçla kurulmuştur.
Online Üyelik
// Diğer Eylem Kararları