Okul Servis Kontrolü Eylem Kararı - Eylem Kararları
Eylem Kararları // 11 Ocak 2022 Salı

Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası Merkez yönetim kurulu, özel öğrenci servisleriyle taşımalı eğitim kurumları öğrenci servislerine ilişkin nöbetçi öğretmenlere verilen görevler gündem maddesi ile toplanmış.

Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası Merkez yönetim kurulu, özel öğrenci servisleriyle taşımalı eğitim kurumları öğrenci servislerine ilişkin nöbetçi öğretmenlere verilen görevler gündem maddesi ile toplanmış ve 29.12.2021 tarihinde aşağıda belirtilen eylem kararını almıştır.

Okul servislerinin eksiklerini kontrol etme, öğrencilerin servis yoklamasını alma, servise iniş binişlerini sağlama gibi hiçbir mevzuat dayanağı olmayan ve öğretmen asli sorumluluğunda bulunmayan angarya görevler nöbetçi öğretmenlere görev tanımlaması olarak yapılamaz. Bakanlık mevzuatlarında öğretmenlere bu şekilde servis kontrol görevi verilebileceğine dair bir ibare bulunmamaktadır. Öğretmenler nöbet mahallinde gerekli tedbirleri almakla görevlidir. Görev tanımlarının dışında verilecek görevler hukuki değildir.

Sendikamız merkez yönetim kurulu, nöbetçi öğretmenlere verilen öğrenci servisleriyle ilgili; Öğrencileri servise bindirme, servisten indirme, emniyet kemerlerini kontrol etme, öğrenci sayımı yapma, servisleri bekleme, öğrencileri teslim alma, araç sürücüsünün belgelerini kontrol etme, aracın plakasını ve araca ait evrakları kontrol etme vb.  angarya görevlerin sendikamız üyesi öğretmenler tarafından 2021-2022 Eğitim öğretim yılı sonuna kadar yerine getirilmemesine ilişkin eylem kararı almıştır.
ONLİNE ÜYELİK Herkesin sustuğu yerde "Hak mücadelenizin gür sesi olarak BİZ varız.“ anlayışıyla kurulduk. "Mesele ve sorun varsa çözümü de var." inancıyla yola çıkmış Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası -EĞİTİM GÜCÜ SEN- bu amaçla kurulmuştur.
Online Üyelik
// Diğer Eylem Kararları