Rehber Öğretmenlere Verilen İkinci Okul Görevlendirmeleri Eylem Kararımız - Eylem Kararları
Eylem Kararları // 15 Eylül 2023 Cuma
Rehber Öğretmenlere Verilen İkinci Okul Görevlendirmeleri Eylem Kararımız

Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Oğuz Özat başkanlığında toplanarak gündemdeki maddeyi karara bağlamıştır.

Rehber öğretmenlere resen, haftanın belli günleri farklı okullara görevlendirme yapılmakla birlikte mevzuatın amir hükümleri gözetilmeden yapılan görevlendirmeler hukuka, kanun ve mevzuata aykırıdır.  Bu konuda idare aleyhine verilmiş pek çok yargı kararı vardır.

Öğretmen görevlendirmeleri 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu uyarınca yalnızca Vali tarafından yapılabilir. Vali kendisine kanunla verilen bu yetkiyi yine kanunla cevaz verilmedikçe devredemez. Bu nedenledir ki diğer ast makamların öğretmen görevlendirme yetkisi yoktur.

MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2018/6 sayılı Genelge hükümlerine göre rehber öğretmen görevlendirmesi yapılabilir. Anılan Genelge’nin 7. maddesi uyarınca görevlendirmelerin her ders dönemi başında planlanması esastır.

Görevlendirmelerde çalışanların hangi kanuni kriterlere göre seçildiği ve ilgili okula karar verildiği kanuni olarak belirtilmemektedir. Bu nedenle taraflı ve subjektif görevlendirmeler yapılmaktadır ve bu uygulama Anayasanın eşitlik hakkaniyet ve liyakat ilkelerine aykırıdır.

İkinci bir okula görevlendirmede Rehberlik personeli diğer öğretmen branşları gibi değerlendirilemez. Rehberlik personeli mesai usulü çalışmaktadır ve farklı okula görevlendirildiğinde kadrolu okulundaki hizmet sürekliliği bozulmaktadır. Görevlendirme işlemi kamu yararına değildir. Erzurum Bölge İdare Mahkemesinin 2017/1850 kararında, ‘’Geçici görevlendirme nitelik ve şartlarını taşımayan ve süreklilik arz eden bir kamu hizmetinin gördürülmesi amacına yönelik olarak tesis edildiği anlaşılan dava konusu işlemde hukuka uygunluk görülmemiştir’’ denilerek süreklilik arz eden kamu hizmetlerinin geçici görevlendirme yolu ile giderilmeye çalışılmasının hukuki olmadığı ortaya konulmuştur. Anılan karar kesindir.

Ayrıca Rehber öğretmenler, resen Rehberlik normu olmayan okullara görevlendirilmektedir ki; Kadro ihdası ve normu olmayan okullara görevlendirme yapılması, hukuken mümkün olmadığı gibi, ilgili personele ilgili günlerde kadro ihdası olmadığından ek ders ücreti düzenlenmesi ve ödemesi yapılması mümkün değildir. Genel Merkez Yönetim Kurulu olarak yukarıda belirtilen Kanun ve hukuka aykırı resen verilen ikinci okul görevlerini, 2023-2024 öğretim yılının son günü olan 14 Haziran 2024 tarihine kadar, üyelerimizin isteklerine bağlı, yerine getirmemelerine karar verilmiştir.

NOT:

KANUN VE GENELGE HÜKÜMLERİNE AYKIRI ŞEKİLDE YAPILAN GÖREVLENDİRMELER İÇİN İKİNCİ OKUL EYLEM KARARIMIZI UYGULAMANIZ UYGUNDUR. EYLEM KARARIMIZI UYGULAMADAN ÖNCE GENEL MERKEZİMİZLE İLETİŞİME GEÇMELİSİNİZ.

VALİ YARDIMCISI VE KAYMAKAMLIK MAKAMI TARAFINDAN YAPILAN GÖREVLENDİRMELER İÇİN İTİRAZ DİLEKÇELERİ VE EKLERİ MEVCUT BU İTİRAZ DİLEKÇESİNİ KURUMUNUZA VERMELİSİNİZ. İTİRAZ DİLEKÇENİZE GELEN CEVABA DAVA AÇILABİLİR VEYA EYLEM KARARIMIZI UYGULAYABİLİRSİNİZ.

Norm fazlası olmayan üyelerimiz eylem dilekçesini ekinde eylem kararımızla okul/kurumuna teslim ederek İkinci Okul Görevlendirme Eylem Kararı'mızı uygulayabilirler.

AYRICA NORMU OLMAYAN BİR OKULA GÖREVLENDİRİLDİYSENİZ İTİRAZ DİLEKÇENİZDE BU DURUMU DA BELİRTEBİLİRSİNİZ. GENELGEYİ DE EK TUTABİLİRSİNİZ.

ONLİNE ÜYELİK Herkesin sustuğu yerde "Hak mücadelenizin gür sesi olarak BİZ varız.“ anlayışıyla kurulduk. "Mesele ve sorun varsa çözümü de var." inancıyla yola çıkmış Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası -EĞİTİM GÜCÜ SEN- bu amaçla kurulmuştur.
Online Üyelik
// Diğer Eylem Kararları