Yks Tercih Döneminde Psikolojik Danışman /rehber Öğretmenlerin Ücretleri 5 Saat Üzerinden Ödenmesine Karşın 6 Saat  Mesai Yapmaktadırlar.verilen Ders Ücreti Kadar(5saat) Mesai Yapma Eylem Kararımızdır - Eylem Kararları
Eylem Kararları // 2 Ağustos 2023 Çarşamba
YKS Tercih Döneminde Psikolojik Danışman /Rehber Öğretmenlerin ücretleri 5 saat üzerinden ödenmesine karşın 6 saat  mesai yapmaktadırlar.Verilen ders ücreti kadar(5saat) mesai yapma eylem kararımızdır

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) Tercih Dönemi 27 Temmuz- 08 Ağustos 2023 tarihleri arasında gerçekleşmektedir. Tercih danışmanlığı görevlerini, Psikolojik Danışman/Rehber Öğretmenler Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlarda gerçekleştirmektedir.

Yaz tatili dönemine denk gelen tercih süreci için Psikolojik Danışman/Rehber Öğretmenlerin birçoğu, tatil için gittiği memleketlerinden kilometrelerce yol yaparak görevli oldukları illere geri dönmek zorunda kalmaktadır. Tercih Kılavuzunda, tercih dönemlerinin belirtilmemesi, yaz tatilinde başka şehirlerde olan öğretmenlerin son dakika bilet bulmaya çalışmasına, yüksek fiyatlardan bilet alımına neden olmakta, aynı zamanda ekstra konaklama ve yol masrafına sebep olmaktadır.

6.Dönem Toplu İş Sözleşmesi’nin "Rehber öğretmenlere ilave ek ders ücreti" başlıklı 28'inci maddesinde; "(1) Her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görev yapan rehber öğretmenlere, yaz tatillerinde ortaöğretime ve yükseköğretime geçiş süreçleri kapsamında öğrencilere yaptıkları rehberlik hizmeti karşılığında fiilen görev yaptıkları her gün için 5 saat ek ders ücreti ödenir.”  maddesi gereğince; Tercih Danışmanlığında görev alan Psikolojik Danışman/Rehber Öğretmenlere yaz tatilinde verilen tercih danışmanlığı görevi için, görev aldıkları 6 saat çalışma karşılığında 5 saat ek ders ödemesi yapılmaktadır. İlgili maddeye istinaden tercih dönemi boyunca günlük 5 saat ek ders ödemesi alan Psikolojik Danışman/Rehber Öğretmenler 6 iş saati çalışmakta yani günlük 1 saat fazladan mesai yapmaktadır. Fazladan verilen 1 saat tercih danışmanlığı görevi angaryadır. Anayasanın 18. Maddesi gereğince memura angarya görev verilmesi yasaktır.

Yine 657 sayılı Devlet memurları Kanunu

Ders ve konferans ücretleri: başlığı altında

Madde 176 – (Değişik: 3/4/1998 - 4359/1 md.)

657 sayılı (Değişik birinci fıkra: 21/3/2006 - 5473/3 md.) Bu Kanunun 89 uncu maddesine göre;

kendilerine ders görevi verilenlere, ders saati başına gündüz öğretimi için 140, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yarıyıl ve yaz tatillerinde, cumartesi ve pazar günleri ile saat 18.00'den sonra başlayan öğretim faaliyetleri için 150 gösterge rakamının bu Kanuna göre belirlenen aylık katsayısı ile çarpımından oluşan miktar üzerinden ek ders ücreti ödenir.”

hükmüne göre, tatil dönemi ve mesai dışı görevlerde maaş karşılığı ek ders verilemez.

Ayrıca maaş karşılığı ek ders verilemeyeceğine dönük  Elazığ 2. İdare Mahkemesi 2013/1131 Esas, 2014/330 Karar Sayılı ve 29.04.2014 tarihli kararı hukuki emsaldir.

Sendikamız Merkez Yönetim Kurulu; bu angaryanın önüne geçmek, oluşan mağduriyeti engellemek için tercih döneminde görev alan Psikolojik Danışman/Rehber Öğretmenlerin günlük 1 saat eksik yatırılan ek ders ödemesinin taraflarına yapılana kadar, isteğe bağlı olarak 27.07.2023-08.08.2023 YKS  tercih dönemi boyunca günlük 5 iş saatini geçmeyecek şekilde tercih danışmanlığı görevi yapma eylem kararı alınmıştır.

 

ONLİNE ÜYELİK Herkesin sustuğu yerde "Hak mücadelenizin gür sesi olarak BİZ varız.“ anlayışıyla kurulduk. "Mesele ve sorun varsa çözümü de var." inancıyla yola çıkmış Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası -EĞİTİM GÜCÜ SEN- bu amaçla kurulmuştur.
Online Üyelik
// Diğer Eylem Kararları