Milli Eğitim Bakanına Öğretmenlerden Zayıf Karne - Sendika Haberleri
Sendika Haberleri // 13 Ağustos 2022 Cumartesi

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Memnuniyet Anketi Sonuç Raporu

Milli Eğitim Bakanına Öğretmenlerden Zayıf KarneEğitim Gücü Sendikasının; eğitim sistemi politikaları, kariyer sistemi, meslek yasası, mesleki memnuniyeti ile Milli Eğitim Bakanının performansı üzerine online olarak öğretmenlere uyguladığı anketten Milli Eğitim Bakanı ve uygulamalarına karşı büyük oranda memnuniyetsizlik çıktı.

Türkiye geneli her bölgede ve 0-1 ile 30 yıl arası çalışan 12.100 katılımcının cevapladığı anket çalışmasında katılımcıların %49.6’sı kadın, %50,4’sı erkek öğretmenlerden oluşmaktadır. Katılan öğretmenlerin %32,5’i ortaokul, %30,1’i ilkokul, %28,1’i lise düzeyinde görev yapmaktadır. Yine aynı zamanda katılımcıların %54,3 ü sendikamız üyesi değildir.

UZMANLIK SINAVINA ÖĞRETMENLER TEPKİLİDİR
Son dönemde gündem olan ve öğretmenlerin büyük tepkisini çeken uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı öncesinde zorunlu eğitim videoları ile ilgili olarak katılımcıların %48,2’si videoları izlemek için planlama yapmadığını, %43,1’i ise planlı izlediğini belirtmiştir.

İlgili eğitim videolarının mesleki gelişimlerine katkısı olup olmadığı sorusuna ise öğretmenlerin % 81,7’i “hayır” cevabı vermiş, katkı sağladığını düşünenlerin oranı sadece %8’lerde kalmıştır.ÖĞRETMEN MESLEK KANUNU ÖĞRETMENLERDE HAYAL KIRIKLIĞI YARATMIŞTIR
Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik ile buna bağlı Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu öğretmenlerin %80,9’u olumsuz görürken olumlu bulanların oranı sadece %7,1’de kalmıştır. Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavının okulda öğretmenleri ayrıştıracağı ve çalışma  barışını bozacağını düşünen öğretmen oranı ise %85,5’tür.
ÖĞRETMENLERE DAYATILAN KARİYER BASAMAKLARI SINAVI EĞİTİMİ YETERSİZDİR

Eğitim videolarının mecbur tutulması % 86,4 oranında yanlış bulunmuştur. Eğitim videolarının içerik ve yeterlilik açısından değerlendirilmesi ve denli ciddiyetle takip ettiğini belirtmesi istendiğinde iseöğretmenlerin %57,9’u bu açıdan yetersiz bulurken, % 33,7’si kararsız olduğunu ve sadece % 8,3’ü yeterli bulduğunu ifade etmektedir.


ÖĞRETMENLER SINAVLARIN OBJEKTİF OLACAĞINA İNANMIYOR
Sınavın objektifliği hakkında yöneltilen soruda ise öğretmenlerin sadece %7,6’sı objektiflik konusunda güven sorunu yaşamadığını belirtirken, %77,3’ü sınavla ilgili güven sorunu yaşadığını ifade etmiştir.


KARİYER BASAMAKLARI ANLAMSIZ VE GEREKSİZ BULUNMAKTADIR
Kariyer basamakları uygulaması olmasına dönük sorulan maddeye öğretmenlerin %15’i uygulamanın olması gerektiğini cevabını verirken% 72,3’ü gereksiz olduğunu ifade etmiştir.


MİLLİ EĞİTİM BAKANININ GÜVENİLİRLİĞİ KALMAMIŞTIR
Milli Eğitim Bakanı Mahmut ÖZER’in bakanlık performansı ve çalışmalarına dönük memnuniyet maddesinde öğretmenlerin % 61,2’sinin memnun olmadığı, %31’inin kararsız kaldığı ve sadece %7,8’inin memnuniyetini belirttiği görülmüştür.


ÖĞRETMENLER KENDİNİ DEĞERSİZ HİSSETMEKTEDİR
Öğretmenlere mesleki ve benlik değerleri sorulduğunda mesleki olarak % 84,3’ü değersiz hissettiğini ifade etmiştir. Özellikle Milli Eğitim Bakanı Mahmut ÖZER döneminde öğretmenlerin mutsuzlaştığı, kendini yalnız hissettiği, Bakanlık politikalarına dönük olumsuz bakış açısının hâkim olduğu yapılan anket sonuçlarında açıkça ortadadır.  Öğretmen Meslek Kanunu, beklentiyi karşılamadığı gibi, içeriğinde öğretmenlik ile ilgili yetkinlik, liyakat, etik ilkelere yer verilmemesi ve kariyer sınavı ve basamaklarına dönük bir yasa gibi görünmesi öğretmenlerde büyük tepkiye neden olmuştur. Ayrıca öğretmenin kanuni hakkı olan yaz tatilinde kanunu yok sayarak, pdf okunarak eğitim sunulması öğretmenler arasında büyük hoşnutsuzluğa neden olmuştur.

Anket sonuçlarından görüldüğü gibi öğretmenler büyük oranda mutsuz ve bakanlığa karşı tepkilidir. 1.300.000 öğretmene dönük olarak uygulanan bu ankete 12.000 öğretmenin örneklem olarak katılması önemli bir veridir. Özellikle ekonomik sıkıntılar öğretmenin son dönemde iyice mutsuzlaştırmıştır. 

Eğitim sektöründe faaliyet gösteren ülkemizin 5.büyük sendikası Eğitim Gücü Sen olarak hiçbir siyasi yönelimi olmayan ve tarafsız sendikacılık anlayışı ile üye olsun veya olmasın tüm öğretmenlere sunduğumuz anket, öğretmenlerin mesleki ve ekonomik olarak hoşnutsuz, mutsuz olduğunu açıkça göstermiştir. Milli Eğitim Bakanlığı ve Bakan Mahmut ÖZER’e karşı öğretmenlerin güvenmediği ve tepkili olduğunu anket sonuçları ortaya koymaktadır.


Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası Yönetim Kurulu
ONLİNE ÜYELİK Herkesin sustuğu yerde "Hak mücadelenizin gür sesi olarak BİZ varız.“ anlayışıyla kurulduk. "Mesele ve sorun varsa çözümü de var." inancıyla yola çıkmış Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası -EĞİTİM GÜCÜ SEN- bu amaçla kurulmuştur.
Online Üyelik