Danışmanlık Tedbiri Eylem Kararı - Eylem Kararları
Eylem Kararları // 11 Eylül 2022 Pazar

Milli Eğitim Bakanlığı 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu’na bağlı olarak psikolojik danışmanlara danışmanlık tedbiri görevi vermekte, bunun karşılığında da hiçbir ücret ödememektedir. Mezkûr Kanunda 17.10.2019 tarihinde Madde 33/2-3’te yapılan değişikle ihtiyaç halinde rehber öğretmen/psikolojik danışmanlara “Mahkemelere görevlendirilen veya bu Kanun kapsamındaki tedbirleri uygulayan sosyal çalışama görevlilerine almakta oldukları aylıklarının brüt tutarının yüzde ellisi oranında ödenek verilir.” hükmüyle danışmanlık görevi verilebileceği açık bir şekilde iletilmişken Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde çalışan rehber öğretmen/psikolojik danışmanlara bu ücret ödenmemekte, görevlendirmelere ise devam edilmekle birlikte, rehber öğretmenlerin danışmanlık tedbiri görevine karşılık ücret talebine yönelik yazdığı dilekçeye Milli Eğitim Bakanlığı “Danışmanlık tedbiri uygulamaları karşılığında okul/kurumlarda görev yapan rehber öğretmenlere ek ders ödenmesiyle ilgili bir dayanak olmadığı için talebiniz doğrultusunda ücret ödenmesi mümkün görülmemektedir.” şeklinde cevap verilmektedir.

Danışmanlık Tedbiri Eylem Kararı

Anayasa'nın "Zorla çalıştırma yasağı" başlıklı 18/1. maddesinde; hiç kimsenin zorla çalıştırılamayacağı, angaryanın yasak olduğu, "Ücrette adalet sağlanması" başlıklı 55. Maddesinde ise; ücretin emeğin karşılığı olduğu, Devletin çalışanların yaptıkları işe uygun adaletli bir ücret elde etmeleri ve diğer sosyal yardımlardan yararlanmaları için gerekli tedbirleri alacağı öngörülmüştür.

Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası Merkez Yönetim Kurulu, rehber öğretmenlere verilen Danışmanlık tedbiri görevlendirmelerinde yukarıda belirtilen Kanun maddelerine dayanarak ücret ödenmesi gerekmektedir, ücret ödenmesi yapılana kadar, üyelerinin isteklerine bağlı olarak, bu görevleri 2022-2023 öğretim yılında yerine getirmeme kararı almıştır.

Danışmanlık Tedbiri Eylem kararını Uygulamadan Önce Yapması Gerekenler:

*Öncelikle ücret talep dilekçesini okul idaresine vermelisiniz.

Gelen cevaba göre (olumsuz cevap gelirse veya 30 gün içinde cevap verilmezse) aldığımız eylem kararını uygulayabilir veya dava açabilirsiniz.

*Eylem kararımızı uygulamak isteyen üyemiz:

Örneğini sunduğumuz Eylem karar dilekçesini ve eylem kararını ekleyip okul/kurum müdürlüğüne verecektir.

*Ücret talep eden üyemiz:

Dava açmak isteğinizde sendika avukatlarımız size yardımcı olacaktır.

 

 

ONLİNE ÜYELİK Herkesin sustuğu yerde "Hak mücadelenizin gür sesi olarak BİZ varız.“ anlayışıyla kurulduk. "Mesele ve sorun varsa çözümü de var." inancıyla yola çıkmış Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası -EĞİTİM GÜCÜ SEN- bu amaçla kurulmuştur.
Online Üyelik
// Diğer Eylem Kararları