Eğitim Gücü Sen Pcr Testi Eylem Kararı - Eylem Kararları
Eylem Kararları // 12 Kasım 2021 Cuma

Bütün Dünyayı etkisi altına alan Covit-19 salgınından ülkemiz de etkilenmiştir.

Sendikamız Merkez Yönetim Kurulu olarak Devletimizin aldığı her türlü tedbirlere uyulması taraftarıyız. Özellikle aşı uygulamasının faydalı olduğunu düşünüyor, halkımızın ve üyelerimizin aşı olmalarını önemle rica ediyoruz.

Başta öğretmenler olmak üzere, eğitim personeli, kantin çalışanları ile öğrenci servislerinin şoför ve rehber personeli gibi öğrencilerle bir araya gelecek kişilerin/görevlilerin aşılı/geçirilmiş hastalık durumunda (Kovid-19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) olmamaları halinde, bu kişilerden haftada iki kez PCR testi ile taranmaları istenilmektedir

Bakanlığın aşı olmamış öğretmenlere 06.09.2021 tarihinden itibaren getirmiş olduğu haftada iki defa PCR testi uygulamasının yasal ve hukuki dayanakları bulunmamaktadır. Herhangi bir belirti, şüphe olmaksızın PCR testi uygulaması insani görülmemektedir. Test koruyucu önleyici özellikten çok, tespit amaçlıdır.  Diğer meslek gruplarına böyle bir uygulama zorunlu tutulmazken sadece öğretmenlerin böyle bir uygulamaya tabi tutulmasına karşıyız.

Alınan bu karar İnsan Hakları Sözleşmesine, Anayasanın 13.maddesinde Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Bu sınırlamalar, Anayasanın özüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve lâik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamaz. Sendika Merkez Yönetim Kurulu olarak: Üyelerimiz için belirtisiz, nedensiz ve gerekçesiz şekilde rutin haftada iki kez PCR testi zorlamasını reddetme eylem kararı alınmıştır.

Not: Belirti ve şüphe üzerine idare PCR testi talepleri eylem kararımız dahilinde değildir, sadece rutin haftada iki gün nedensiz, gerekçesiz istenen PCR test talebini içermektedir.
Eğitim Gücü Sen PCR Testi Eylem Kararı
ONLİNE ÜYELİK Herkesin sustuğu yerde "Hak mücadelenizin gür sesi olarak BİZ varız.“ anlayışıyla kurulduk. "Mesele ve sorun varsa çözümü de var." inancıyla yola çıkmış Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası -EĞİTİM GÜCÜ SEN- bu amaçla kurulmuştur.
Online Üyelik
// Diğer Eylem Kararları