İlksan Zorunlu Üyeliği Konusunda Üyemiz Adına Dava Açtık - Yargıya Taşıdıklarımız
Yargıya Taşıdıklarımız // 14 Ocak 2023 Cumartesi

4357 sayılı Kanunun 7117 sayılı Kanunla değişik 11 inci maddesinin ikinci fıkrası, “Maarif Vekâleti bütçesinden maaş alan ilkokul öğretmenleri, ilkokul yardımcı ve stajyer öğretmenleri, yetiştirme yurtları öğretmenleri, arızalı çocuklarına ilk tahsilini veren müesseselerin öğretmenleri, Maarif müdürleri, ilköğretmen müfettiş ve denetmenleri, uygulama okulu öğretmenleri, İlköğretim Umum Müdürlüğü ve Maarif Müdürlüklerinde vazifeli memurlar ile Sandık işlerinde çalışan memurlar Sandığa azadırlar.” şeklindedir.

İLKSAN Zorunlu Üyeliği Konusunda Üyemiz Adına Dava Açtık
Bu kanun kapsamında sayılan kadrolu ve sözleşmeli olarak atanan;
Sınıf öğretmenleri,
Aday/stajyer/sınıf öğretmenleri,
Özel eğitim öğretmenleri,
Eğitim müfettişleri ve müfettiş yardımcıları,
İl/ilçe millî eğitim müdürlüklerinde görev yapan yardımcı hizmetler sınıfında olanlar hariç tüm memurlar (millî eğitim müdürleri, millî eğitim müdür yardımcıları, millî eğitim şube müdürü, şef, memur, teknisyen, tekniker, hemşire, uzman, programcı, vhki, araştırmacı, avukat, mühendis ve mimarlar ile sivil savunma uzmanları vb.) 

Sandık işlerinde çalışanlar, Sandık üyesi iken 01/06/2012 tarihinden sonra Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde olmak kaydı ile üyelik kapsamı dışında başka bir göreve atananlardan zorunlu üyeliklerini sürdürmek isteyenler, sandığın doğal üyeleridir.

Sınıf öğretmenlerinin zorunlu olarak İLKSAN’a üye olmalarını öngören düzenlemeler sorun oluşturmaya devam ediyor. Sınıf öğretmenleri zorunlu üyelik istemezken, Anayasa mahkemesi zorunlu üyeliği Anayasa’ya uygun bulmuştu. 

İLKSAN artık zulüm olmuştur, 100 binlerce öğretmen istemediği halde zorla bu yardım sandığına kaydediliyor ve aylıklarından maaşlarının %2'si oranında para kesiliyor. Sunulan imkanlardan faydalanamadigini ifade eden cok sayıda ilksan üyesi var . Emekli olunduğunda ise 70 bin civarı komik bir odeme yapılmaktadır. Bir kesim ise bu isin kaymağını yemektedir.

Zorunlu üyelik insan haklarına aykırıdır, hukuka aykırıdır. Bunun yanında sandık aldığı ücreti emeklilikte dahi ödememektedir.

Üyemiz üzerinden bu zorlamaya dava açarak eğitim çalışanlarının yaşadığı bir dayatmaya daha dur diyoruz.
 
ONLİNE ÜYELİK Herkesin sustuğu yerde "Hak mücadelenizin gür sesi olarak BİZ varız.“ anlayışıyla kurulduk. "Mesele ve sorun varsa çözümü de var." inancıyla yola çıkmış Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası -EĞİTİM GÜCÜ SEN- bu amaçla kurulmuştur.
Online Üyelik
// Diğer Yargıya Taşıdıklarımız