Bilsem Asis Uygulamalarına Ankara Bölge İdare Mahkemesinden Emsal Karar - Örnek Yargı Kararları
Örnek Yargı Kararları // 14 Şubat 2024 Çarşamba
Bilsem Asis Uygulamalarına Ankara Bölge İdare Mahkemesinden Emsal Karar

Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışması Sendikası olarak “Bilsem seçmeleri “ASİS” uygulamalarında Rehberlik ve Araştırma Merkezinde görev yapan psikolojik danışmanların her sınav oturumuna ücret talebine yönelik açmış olduğumuz davayı Ankara 9. İdare Mahkemesinde kazanmıştık. Millî Eğitim Bakanlığının davalı idare olarak yapmış olduğu istinaf başvurusu Ankara Bölge İdare Mahkemesinde kesin olarak reddedildi. Ankara Bölge İdare Mahkemesi 7.İdari Dava Dairesi 2024/216 sayılı kararında “Karar veren Ankara Bölge İdare Mahkemesi 7. İdari Dava Dairesince, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun değişik 45. maddesi uyarınca dava dosyası incelenerek gereği görüşüldü: İstinaf başvurusuna konu idare mahkemesi kararı usul ve hukuka uygun olup, kaldırılmasını gerektiren bir neden bulunmadığından, istinaf başvurusunun reddine, aşağıda dökümü yapılan istinaf safhasına ait 40,00-TL yargılama giderinin davalı idare üzerinde bırakılmasına, posta gideri avansından artan miktarın ilgili taraflara iadesine, 2577 sayılı Kanunun 45. maddesinin 6. fıkrası uyarınca kesin olarak, 23/01/2024 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi” İfadelerine yer vererek Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde görev yapan psikolojik danışmanların da ASİS uygulamalarında her oturum başına 5 saat ek ders ödenmesi gerektiğine hükmetti. Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası olarak; Bilsem Asis uygulamaları sınav ücreti, danışmanlık tedbiri uygulamaları ücreti ve yüksek lisans ve doktora öğrenimine bağlı ek ders ücretinin artımlı ödenmesine yönelik kazandığımız davalarla üyelerimizin haklarını savunmaya devam edeceğiz. Kamu zararının oluşmaması ve mağduriyetlerin ortadan kalkması adına Milli Eğitim bakanlığının bu konularda mevzuat değişikliklerini yapması gereklidir. Sendikamız her zaman üyelerinin haklarını savunmaya ve hukuk mücadelesi vermeye devam edecektir.

ONLİNE ÜYELİK Herkesin sustuğu yerde "Hak mücadelenizin gür sesi olarak BİZ varız.“ anlayışıyla kurulduk. "Mesele ve sorun varsa çözümü de var." inancıyla yola çıkmış Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası -EĞİTİM GÜCÜ SEN- bu amaçla kurulmuştur.
Online Üyelik
// Diğer Örnek Yargı Kararları