Öğrenci Okula Gelmediği İçin Ek Ders Ödenmemesi Üzerine Açtığımız Dava Sonucu Yargıdan Tüm Öğretmenlerimizi İlgilendiren  Bir Emsal Karar Daha - Örnek Yargı Kararları
Örnek Yargı Kararları // 2 Temmuz 2024 Salı
Öğrenci Okula Gelmediği için Ek Ders Ödenmemesi Üzerine Açtığımız Dava Sonucu Yargıdan Tüm Öğretmenlerimizi İlgilendiren  Bir Emsal Karar Dahaİzmir Narlıdere İlçesinde bir ilkokulda Özel Eğitim Öğretmeni olarak görev yapan üyemizin ek ders ücretleri, bazı tarihlerde öğrencinin okula gelmediği gerekçe gösterilerek ödenmemiştir. Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası olarak, öğrencinin okula gelmediği günler için ek ders talebine yönelik açmış olduğumuz dava, üyemizin lehine sonuçlanmıştır. Öğrenci derse gelmediği günlerde öğretmenin görevinin başında olduğu, ders işlememesinin öğretmenden kaynaklı bir durum olmadığı ve öğretmenlere bu dersler için ek ders ücreti ödenmemesinin hukuka aykırılığı ortaya konmuştur. 
İzmir 8. İdare Mahkemesi 2024/741 nolu kararında; "Bu durumda; 4 Nisan, 24 Nisan, 4 Mayıs, 5 Mayıs, 12 Mayıs tarihlerinde öğrencilerin derse katılım göstermemesinin Milli Eğitim Bakanlığı'nca bu konuda tesis edilmiş genel bir işlemine dayalı olmayıp tamamen kendi iradelerinin doğal bir sonucu olduğu, bu durumun davacının ek ders saatlerinde okula gelmesine ve derse girmesine engel bir durum teşkil etmediği, davacının da anılan tarihlerde okulda olduğu ancak öğrenci olmaması nedeniyle fiilen ders işlenmediği, dolayısıyla olayın davacının iradesi dışında ortaya çıkan fiili imkansızlık nedeniyle gerçekleştiği dikkate alındığında, davalı idarece 4 Nisan, 24 Nisan, 4 Mayıs, 5 Mayıs, 12 Mayıs tarihlerine yönelik olarak davacıya ek ders ücreti ödemesinde bulunulması gerekirken aksi yönde tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.." hükmüne yer vermiştir.
Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası olarak geçmişte bu konu ile ilgili Bakanlığa yazılarımızı yazmış, öğrencinin derse gelmediği günlerde ek ders ödemesine yönelik konunun açıklığa kavuşturulmasını ve bu konuda mevzuat değişikliği yapılmasını talep etmiştik. Öğrencinin okula gelmemesi durumu öğretmenin iradesinin dışında gerçekleşen bir olaydır. Öğretmen o gün ve o saatlerde okulunda görevinin başındadır. Öğrencinin olmadığı gerekçe gösterilerek ek ders ödenmemesi hak ve adalet ilkelerine aykırıdır. Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası olarak her zaman üyelerimizin yanında olacağız ve üyelerimizin haklarını savunmaya devam edeceğiz.
ONLİNE ÜYELİK Herkesin sustuğu yerde "Hak mücadelenizin gür sesi olarak BİZ varız.“ anlayışıyla kurulduk. "Mesele ve sorun varsa çözümü de var." inancıyla yola çıkmış Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası -EĞİTİM GÜCÜ SEN- bu amaçla kurulmuştur.
Online Üyelik
// Diğer Örnek Yargı Kararları