Askerlik Süresi Kamu Hizmeti Süresi Sayıldı! - Örnek Yargı Kararları
Örnek Yargı Kararları // 23 Haziran 2023 Cuma
ASKERLİK SÜRESİ KAMU HİZMETİ SÜRESİ SAYILDI!

Ataması gerçekleştikten sonra askerlik hizmetini yaptığı için, sözleşmeli personelken kadroya geçişte göreve başlama tarihi olarak askerlik görevini bitişinin sayılması üzerine; Eğitim Gücü Sendikası açtığı davayı kazandı.

Eğitim Gücü Sendikasından gelen açıklama şöyle;

01.09.2022 tarihinde ataması gerçekleşen üyemizin, askerlik hizmetini yaptığı için görev başlangıcı vatani hizmetinin bitiminde gerçekleşmiştir. Üyemizin sözleşmeli öğretmenlikten kadrolu öğretmenliğe geçiş talebinin idare tarafından reddedilmesine üzerine açtığımız davada Diyarbakır 4. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı vermiştir.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanuna eklenen geçici 48. madde kapsamında kadrolu olarak atamasının yapılması talebiyle başvurusu gerçekleştiren üyemizin talebi, "28.11.2022 tarihinden önce göreve başlayış yapmadığı" gerekçesi ile CİMER üzerinden reddedilmiştir.

Askerlik hizmetinin bir kamu hizmeti olduğu, askerlik hizmetini yapmaktan dolayı görevine başlangıç yapamadığı gibi hukuken göreve başlamasının da beklenilemeyeceği, davacının askerlik hizmetini tamamladıktan hemen sonra 20.01.2023 tarihi itibariyle atandığı okulda görevine başladığı ve başvuruda bulunduğu ve salt kanuni olarak yükümlü bulunduğu askerlik hizmetinin yapılmasından kaynaklı olarak mevzuatın, diğer kişilere tanıdığı haklardan mahrum bırakılmasının hakkaniyet ilkesine aykırılık oluşturacağı gerekçeleriyle kadroya geçiş talebinin reddine dair işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Alınan bu karar sadece öğretmenler için değil tüm memurların askerlik hizmetinin mağduriyet yaratmasına dönük emsal olmuştur. Eğitim Gücü Sendikası olarak öğretmen ve eğitim çalışanlarının hak kayıplarının mücadelesini vermeye devam edeceğiz.

 

ONLİNE ÜYELİK Herkesin sustuğu yerde "Hak mücadelenizin gür sesi olarak BİZ varız.“ anlayışıyla kurulduk. "Mesele ve sorun varsa çözümü de var." inancıyla yola çıkmış Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası -EĞİTİM GÜCÜ SEN- bu amaçla kurulmuştur.
Online Üyelik
// Diğer Örnek Yargı Kararları