Okullarda Disiplin Süreci - Hukuk Bilgilendirme
Hukuk Bilgilendirme // 15 Mart 2022 Salı

Orta öğretim kurumları Disiplin sürecinde Okul Müdürü, Disiplin Kurul ve Rehber öğretmen/Psikolojik Danışman rolleri ve süreçte sürekli sorulan ve çelişkiye düşülen konular

Şikayet veya bildirim verildikten sonra öğrenci halen disiplin sürecine alınmamıştır. Bu süreçte .
  1. Okul müdürü şikayet dilekçesini kayda alır ve resmi yazı ile Rehberlik ve psikolojik Danışma servisine sevk eder.
  2. Rehberlik öğretmeni/psikolojik Danışman MEB Ortaöğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliği İlgili maddelerine göre davranışın çözümlenmesi ve okul müdürüne psikolojik durum raporu için çalışma yapar bu süreçte öğrenci halen disiplin kuruluna sevk edilmemiştir. Bu çalışmalar için mevzuatta süre yoktur. Çünkü öğrenciye dönük psikolojik raporlama ve rehberlik çalışmaları, incelemeleri değişkenlik gösterebilir.
    NOT: BU süreçte Rehber öğretmen/Psikolojik danışman öğrencinin sorgulanması, suçlu suçsuz olup olmadığına dönük inceleme yapması, olayla ilgili şahitlerle görüşülmesi gibi Rehber öğretmen/Psikolojik danışman rollerine aykırı faaliyet talep edilemez yapılamaz. Bu yönde raporlar sunamaz,ceza alması almaması yönünde bilgi rapor veremez.
  3. Rehber Öğretmen/Psikolojik Danışman okul müdürüne raporlama yaptıktan sonra Okul müdürü Öğrencinin Disipline sevkine karar verir.
  4. Disiplin kuruluna sevk etmiş ise kurulun sonuçlandırma süreci aynı mevzuata göre 7 gündür. Bu süreçte kurul, Sınıf öğretmeni, öğretmenler, idare ve Rehber Öğretmen/Psikolojik Danışman dan ek bilgi isteyebilir.
  5. Disiplin kurulunun hiç bir aşamasında (Öğrenci ve veli bilgilendirme, kurul toplantıları, öğrenci savunması ,cezanın tebliği) Rehber Öğretmen/Psikolojik Danışman görev almaz
Ancak genel okul disiplin durumu ile ilgili kurul toplantılarına katılabilir görüş sunabilir, kararlarda oy kullanamaz
SÜREÇ İlkokul ve ortaokul davranış değerlendirme kurulunda aynı şekilde işlemektedir
 
REHBER ÖĞRETMEN/PSİKOLOJİK DANIŞMANLARIN DİSİPLİN SÜRECİNDE YAPACAĞI ÇALIŞMALARI VE RAPORLAMA

Öncelikle Rehberöğretmen/psikolojik danışmanlar disiplin kuruluna sevk öncesi çalışır
Öğrenci ile ilgili şikayette öğrenci üzerinde psikososyal çalışma ve rehberlik hizmeti yürütülmesi için sevk ediliyor bununla ilgili çalışma yapar raporlar ve müdüre sunar okul müdürü de disipline sevk edip etmeyeceğini diğer bilgiler ve raporunuzu da kullanarak karar veriyor.
Veli çağırma noktasında ise eğer yaptığınız rehberlik çalışmasında Veli’ye bilgi toplama ve Müşavirlik bağlamında ihtiyaç varsa çağırırsınız Ve mümkün olduğunca öğrenciye ve ailesini disipline gitti demeyin çünkü halen gitmemiştir . Gerekmiyor ise çağırmak durumunda değilsiniz ancak sonrasında okul müdürü disipline sevk ederse disiplin kurulu veli ve öğrenci ayrıca çağırmak zorundadır.

Rapora dikkat edeceğiniz konular
1-Değerlendirmede genelleme kullanılır.
herhangi bir Disiplin cezası verilmesi veya verilmemesi ile ilgili teklifimiz olamaz.
Böyle bir teklifte rehberlik personeline soruşturma açılabilir. rehberlik personeli disiplin raporunda ödül veya ceza teklifi veya bu konuda ima yapılmaz.
Ancak Raporun değerlendirme kısmında Eğer ceza almasını istemiyorsanız.
Kurallara uymuyorsa öğretmen ile çatışmış, ders düzeni ise;
-öğrenci yaptığı davranış sürekli değildir .
-olumsuz davranışta sönme oluşmuştur,
– Olumlu davranış değişikliği sağlanmıştır .
Zorba ise ;
– Empatik düşünce oluşumu gözlenmiştir.
Akran çatışması ise;
– Öğrenciler arasındaki çatışma yapılan rehberlik hizmeti ile çözümlenmiştir.
gibi ibareler öğrencinin disipline gitmemesinde etkendir.

2- Olayın içeriğine sadece konu başlığı yazılır.
tutanak tutar gibi savunma almış gibi olayı anlatan bir cümle olmaz.
Bizler sorgu hakimi değiliz veya sorgulayıcı değiliz. bu işlemi disiplin kurulu yapacak. Konunun içeriğini öğrenmek ve idareye bildirmek ile ilgili yükümlülüğümüzde yok. Zaten rehberlik hizmetinde böyle bir durum rehberlik ilkelerine aykırı.

3- psikososyal inceleme bölümüne
Herhangi bir psikolojik yardım, ruhsal destek aldığını tespit edip yazdığımızda ilgili öğrenciye ceza verilemez, ancak ruhsal destek almadığını ve psikolojik sağlığının yerinde olduğunu belirttiğimiz de öğrenciye ceza verilebilir.
Yine bu bölüme Psikiyatriye gitmesi gerekiyorsa, Psikolojik yardım için sağlık kuruluşuna sevki uygundur ibaresi ekleyebilirsiniz.
Ayrıca bu bölümde kesinlikle herhangi bir ruhsal rahatsızlık adı, teşhis , tetkik tarafımızdan konulamaz bu ibareler bu ifadeler kullanılamaz.

Son olarak;
PSikolojik danışman,ceza,ödül,sınıf değişikliği veya başka bir yaptırım teklifi sunmaz
Dedektif gibi suçun oluşup oluşmadığını incelemez.Bu idarenin görevidir.
Olaya şahit olanları dinlemez soruşturmaz
Dİsiplin veya davranış değerlendirme ile ilgili tüm iş ve işlemler resmi yazılı olmalıdır.
Öğrenciye ceza verildiğinde Aile üst disiplin kuruluna itiraz ederse;
sınıf rehberlik öğretmeninin rehberlik çalışması yapıp yapmadığı,
okul rehberlik personelinin rehberlik hizmeti yapıp yapmadığı,
aileyle görüşülüp görüşülmediği
Ceza ilk kez veriliyorsa bir alt ceza verilip verilmediği incelenir,
bunlardan herhangi biri yapılmamışsa ceza iptal edilir.
Eğitim Gücü Sen Genel Merkez Hukuk Birimi
ONLİNE ÜYELİK Herkesin sustuğu yerde "Hak mücadelenizin gür sesi olarak BİZ varız.“ anlayışıyla kurulduk. "Mesele ve sorun varsa çözümü de var." inancıyla yola çıkmış Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası -EĞİTİM GÜCÜ SEN- bu amaçla kurulmuştur.
Online Üyelik
// Diğer Hukuk Bilgilendirme