Öğretmene Resen İcap Görevi Verilemez - Hukuk Bilgilendirme
Hukuk Bilgilendirme // 21 Kasım 2022 Pazartesi

İcap nöbeti ve görevleri ile ilgili MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 11.11.2022 tarihli yazısının öğretmenlerimize imzalatılarak öğretmenlerimizin üstü kapalı tehdit edildiği ifade edilmektedir. Bu durumla karşılaşan öğretmenlerimiz sendikamıza ne yapacaklarını sormaktadırlar.

Öğretmene Resen İcap Görevi Verilemez
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Madde 8'e göre farklı kurumlar için görevlendirmenin gönüllülük esası ile yapılması zorunludur.
2- İcap nöbeti yazılamaz çünkü öğretmenler için böyle bir nöbet tanımı mevzuatta yoktur.
3- Öğretmen mesai dışı, hafta sonu, yaz tatilinde icap görevine çağrılamaz.
4- İcap görevi için Sağlık Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı personeline yapıldığı gibi MEB personeli öğretmenlere de ücret ödenmelidir.

İlgili yazıda Çocuk Koruma Kanunu dayanak tutularak icap görevi yerine getirilmek zorunda deniyorsa mesai dahilinde gönüllülük ile yapılır. Bu konuya ilişkin sendikamızın açmış olduğu idari ve Danıştay davaları devam etmektedir.

Ayrıca üyelerimiz “İcap Görevi Eylem Kararı”mızı uygulamaya devam etmekte ve yukardaki maddelere uygun olmayan her türlü görevi eylem kararımıza bağlı olarak yapmamaktadır.

Sendikal eyleme idare ceza veremez, eylem kararlarına ceza verilemeyeceğine dair web sitemizde geniş açıklamalar vardır. Üyelerimiz, sendikal haklarını kullanarak web sitemizdeki dilekçeyi sunabilirler ve icap nöbetini/görevini uygun şekilde reddedebilirler. İdarenin tehdit amaçlı yazıları geçersizdir.
 
 
ONLİNE ÜYELİK Herkesin sustuğu yerde "Hak mücadelenizin gür sesi olarak BİZ varız.“ anlayışıyla kurulduk. "Mesele ve sorun varsa çözümü de var." inancıyla yola çıkmış Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası -EĞİTİM GÜCÜ SEN- bu amaçla kurulmuştur.
Online Üyelik
// Diğer Hukuk Bilgilendirme