Rehber Öğretmen / Psikolojik Danışman Mesai Saatleri - Hukuk Bilgilendirme
Hukuk Bilgilendirme // 13 Kasım 2021 Cumartesi

Rehberlik Öğretmeni/Psikolojik Danışman ın mesai düzenlemesi ve öğle arası kullanma konusu ile ilgili olarak 31213 Sayılı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği;

Rehberlik Öğretmeni/Psikolojik Danışman ın mesai düzenlemesi ve öğle arası kullanma konusu ile ilgili olarak

31213 Sayılı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği;

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Çalışma saatleri ve izinler

MADDE 25 – (1) Rehberlik ve psikolojik danışma servislerinde görevli rehber öğretmen/psikolojik danışmanların çalışma süreleri bir iş saati 60 dakika olmak üzere haftalık 30 iş saatidir. Günlük çalışma saatleri eğitim kurumunun servis, ulaşım, özellik ve ihtiyaçlarına göre rehber öğretmen/psikolojik danışmanla iş birliğinde okul müdürlüğünce düzenlenir.’’

Maddesi Mesai saatlerinin okul müdürü ile Rehberlik Öğretmeni/Psikolojik Danışman birlikte düzenleneceği belirtilmiştir. Okulun özellik ve ihtiyaçları ise özellikle belirtilmiştir.

Yönetmelik çalışmasında tarafımızca bakanlık görüşmelerinde daha önceki yönetmeliklerde de bulunan bu madde maalesef bazı okul idarecileri tarafından keyfi düzenlendiği ve hatta bir ay içerisinde birkaç kez değiştirildiği, öğle arasını çalışmalar için kullanılmasına izin verilmediği, bu maddenin mobing aracı olarak kulanıldığı  maddenin net olmasını ifade etmiştik ancak her okulun ders saatlerinde farklılık olması,ikili veya tekli olması,taşımalı olması gibi farklılıklıklar nedeniyle net olarak şu saatler denilmesi mümkün olmadığı ifade edilmiştir

Mesai belirlenirken;
  1. Öğrencinin okulda olduğu
  2. Hizmetin en etkin öğrenciye ulaştırılacağı
  3. Okulun öğretmen servisine uygunluk(Bu ibare önerimizle eklenmiştir)
Saatlerde olması önemlidir

Mesai düzenlenirken ilgi gerekçelerinin somut olması önemlidir. Ayrıca Okul saatlerinde bir değişiklik yokken ve somut gerekçe olmadığı halde Mesai saatlerinin değiştirilmemesi sistemli çalışma için ve çalışma barışı için gereklidir .Gerekçesiz ve birlikte karar almadan mesai saatlerinin değiştirilmesi hukuken hatalıdır. Mobingdir

Burada en önemli konu ise öğrenci merkezliktir

Okul Rehberlik ve psikolojik Danışma hizmeti öğrenciye dönük ve öğrenci merkezli yapılmaktadır. Bu nedenle hizmet için öğrencinin okulda bulunduğu saatlerin göze alınması mesainin buna dönük olarak işbirliği içerisinde belirlenmesi gereklidir.

Günlük Mesai saati;

Yönetmeliğe göre Haftalık 30 saattir. 657 sayılı Devlet memurları kanunu ve ilgili mevzuata göre haftalık mesai günlere eşit olarak dağıtılır. hükmüne göre  günlük 6 saat  olarak karşımıza çıkmaktadır.

Mesai Okul müdürü tarafından keyfi bölünemez  gün içerisinde Valiliğin öğle arası kararı dışında farklı dinlenme ve mesaiden sayılmayan aralar vermesi hukuken mümkün değildir.

Diğer konu ise öğle arasıdır
Öğle arası Yönetmelik hükmüne göre Mesaiden sayılabilir, Mesaiden sayılmaması için bir hüküm yoktur. Bir çok okulda öğrenci Teneffüs arası ihtiyaçlarına yoğunlaşan ve derste davet dışında gelmesi mümkün olmadığı  öğle arası okulda bulunmaktadır ki öğrencinin en yoğun başvurduğu saatler öğle arası olmaktadır.

Ayrıca Milli ğitim Bakanlığının tüm öğretmenlere seminer döneminde eba kanalı ile sunduğu

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği link içeriğinde ki seminerde Rehber öğretmen/Psikolojik Danışmanların teneffüs ve öğle arası mesai yapabileceği açıkça bakanlık tarafından 7, dk da ifade edilmiştir

Rehberlik Servisinin öğrenciye dönük hizmetlerde en verimli zamanlar öğle arası olduğu gibi. Dolaylı hizmet olan velilere dönük müşavirlik hizmetini de velilerin öğle arası kendi mesailerinde öğle arası boşluğu kullanarak okula geldikleri ve velilerin okula en yoğun ziyaret saatlerinin de öğle arası olduğu aşikardır.

Hal böyle iken öğle arasını mesai dışı saymanın ve Okul rehberlik Öğretmeni/Psikolojik Danışmanın öğrencinin okulda olduğu, rahatlıkla rehberlik servisine ulaşabileceği en verimli saatlerin kullanamamasına neden olacaktır.

Personeli sırf okuldan geç çıkması için öğle arasını mesai içerisinde kullanmamasına dönük mesai işlemi hatalıdır.

Mesaide asıl olan 30 saat haftalık mesai ve günlük 6 saat mesai en verimli kullanılmasını sağlamak olmalıdır. Okul idaresi ve personel günlük 6 saati yapıyor mu? Öğrenciye en çok hangi saatlerde daha çok ulaşabiliyor? Buna dikkat etmelidir. Rehber öğretmen/Psikolojik Danışman eğer öğle arasını mesai olarak kullanmak istiyorsa bu özveridir. İnsani hakkı olan öğle arasını yukarıda belirttiğimiz öğrenci yararı için feda etmektedir.  Öğrenci okulda iken  kullandırılmayan mesai ekonomik değildir. Verimli değildir. Öğrenci okuldan çıktıktan sonra mesai yapması için bekletmek doğru bir idari tutum değildir. Öğrenci çıkışı saatlerinde taşıma servisi ile gittiği için bekletilememektir. Bunun yanında Okul saatleri dışı öğrenci okulda tutulamamaktadır. Okul rehberlik hizmeti yürütülememektedir.

İdare,Rehberlik Öğretmeni/Psikolojik Danışman ile birlikte mesai saatlerini en verimli öğrencinin okulda olduğu saatlere ve okul ulaşım özelliğine göre gerekçeli düzenlenmeli, idare tarafından insani olmayan şekilde mobing aracı olarak kullanılmamalıdır.

Bu konuda Sendikamıza İulaşan üyelerimize hukuki ve idari destek her zaman verilecektir

Eğitim Gücü Sen Genel Merkezi
Hukuk ve mevzuat birimi
ONLİNE ÜYELİK Herkesin sustuğu yerde "Hak mücadelenizin gür sesi olarak BİZ varız.“ anlayışıyla kurulduk. "Mesele ve sorun varsa çözümü de var." inancıyla yola çıkmış Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası -EĞİTİM GÜCÜ SEN- bu amaçla kurulmuştur.
Online Üyelik
// Diğer Hukuk Bilgilendirme