Psikolojik Danışmanların Öğrenci Mahrem Bilgilerini İçeren Görüşme Formları Talep Edilemez - Hukuk Bilgilendirme
Hukuk Bilgilendirme // 13 Ocak 2022 Perşembe

Okullarda inceleme veya soruşturmalarda Psikolojik danışman meslektaşlarımızdan muhakkik veya müfettişlerin Öğrenci ile özel görüşme formlarını istedikleri ve buna zorlandıkları baskı yapıldığı belirtilmektedir.

Müfettiş veya idarecilerin görüşme formlarını istemesi yasal değildir. Bu yönde baskı yapmaları hatalıdır
Öğrencinin terapotik iletişim kurularak ifade ettiği mahrem, kendisi ile ilgili bilgiler asla verilmez.

Milli Eğitim Bakanlığı ‘’31213 sayılı Rehberlik ve psikolojik Danışma ve Rehberlik Etik yönergesi’’ Gizlilik ilkelerine aykırı olduğu gibi

Danışan haklarının çiğnenmesi noktasında mahrem bilgilerinin izinsiz verilmesi nedeniyle hukuki sorumluk altına almaktadır. İnsan hakları aşımıdır

Öğrenci veya ailesi kime olursa olsun bu bilgileri verdiği için şikayetçi olması durumunda meslektaşımız hem etik neden idari,hem hukuki yaptırım ve cezalara maruz kalabilir.

Mahkemelerde dahi hakim ve savcılar görüşme formu istememekte, konuyla ilgili görüş veya bilgi istemektedir
İlgili görüşmelerde suç içeriği var ise meslektaşlarımız bunu tutanakla bildirmektedir

Bazı müfettişlerin
Başbakanlık Mevzuatı geliştirme ve yayın Genel Müdürlüğüne ait Rehberlik ve denetim Başkanlığı başlığı altında Madde 17 (2) fıkrasında ifade edilen ve Milli Eğitim Bakanlığı 652 Sayılı Teşkilat ve görevleri kanunu 17 maddesinde  bulunan
(2) fıkrasında ‘’Denetime tâbi olan gerçek ve tüzel kişiler, gizli dahi olsa bütün belge, defter ve bilgileri talep edildiği takdirde ibraz etmek, para ve para hükmündeki evrakı ve ayniyatı ilk talep hâlinde göstermek, sayılmasına ve incelenmesine yardımcı olmak zorundadır. Millî Eğitim Denetçileri, görevleri sırasında kamu kurum ve kuruluşları ve kamuya yararlı dernekler ile gerçek ve tüzel kişilerden gerekli yardım, bilgi, evrak, kayıt ve belgeleri istemeye yetkili olup kanunî engel bulunmadıkça bu talebin yerine getirilmesi zorunludur.’’
Maddesini dayanak tutmaktadır oysa ki;
  • Denetim veya soruşturmaya tabi olan kişi engel bulunmadıkça ibaresi açıktır.
  • Bu hükme dayalı olarak Psikolojik Danışmanlar denetime tabi olmadığı halde başka öğretmen veya idareci ile ilgili konularında bu bilgi istenmesi hatalıdır
  • Bilginin verilmesinde Özel mahremiyet,gizlilik ilkesi,kişi hak ve özel bilgileri gibi bir çok engel bulunmaktadır.
  • Görüşme formu resmi bilgi ve belge değildir, meslektaşlarımızın çalışma kağıtları ve deşifreleridir.
Muhakkik veya müfettiş  öğrenciden bilgi almak yerine Psikolojik Danışmanın mesleki raport kurarak terapotik ilişki sağladığı süreçte öğrencinin ifade ettiği  özel bilgileri merak ediyor ise  psikolojik Danışman yerine öğrenciden almalıdır

Görüşme formu içeriği zaten bu tür soruşturma ve incelemelerde delil değildir sayılamaz

Milli Eğitim Bakanlığı rehberlik yönergesi Madde 11 c bendi 1. fıkrasında

‘’1)Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinden yararlanan bireylere ilişkin hizmetin gerektirdiği özel ve gizlilik içeren bilgi ve belgeleri, bireyin izni olmadan, birey reşit değilse velisinin izni olmadan adli ve idari soruşturma kapsamı haricinde paylaşmaz.’’

Müfettişler veya muhakkik istediği takdirde Rehberlik öğretmeni/Psikolojik Danışman, rehberlik servisinde saklanan diğer bilgi ve belgeleri sunulabilir ki bu bilgi ve belgeler; e rehberlik modülü bilgileri, desimal sistemde bulunan öğrenciye ait rehberlik servisinde saklanan gizli bilgi ve belgeler(Testler,aile bilgileri,kişiye özel demografik ve diğer bilgileri,Psikolojik testler,bireyi tanıma teknikleri çalışmaları ,görüşme konu başlıkları,tarihi,disiplin evrakları) dır  ancak bu evraklar içerinde görüşme formu yoktur.
Ayrıca denetim ve soruşturma kendisi ile ilgili ise görüşmeleri ile ilgili ;görüşme saati,tarihi, nedeni, çalışma sonucu gibi e rehberlik modülüne kayıt edilen bilgileri tutmak ve istendiğinde verilir

Görüşme içeriği ise Psikolojik Danışmanın özel mesleki çalışma notudur, kendine aittir. Görüşme notu veya formu tutmuyorum diyebilir ki bununla ilgili mevzuatta görüşme içeriklerinin tutulacağına dair bir sorumluluk yoktur.

Psikolojik Danışmandan kendisi ile ilgili denetim ve soruşturma olmadığı halde kurumda üçüncü şahıslarla ilgili inceleme ve soruşturmalarda bu belgelerin istenmesi ise ard niyet taşıyan bir durum oluşturmaktadır.

Psikolojik Danışman arkadaşlarımız bu yönde baskı ve yasal olmayan taleplerle karşılaştığında talebi resmi yazıyla isteyin ve uygun şekilde resmi olarak dayanakları ile red eden cevap yazın Ayrıca bu durumla karşılaşan üyelerimiz Eğitim gücü sen olarak bize ulaşmaları yeterlidir

Bununla ilgili olarak üyelerimizden gelen talep ve bilgilere dayalı olarak Eğitim Gücü sendikası olarak Milli Eğitim Bakanlığına ve Özel Eğitim ve Rehberlik Genel Müdürlüğüne  yazı yazılmıştır.

EĞİTİM VE BİLİM GÜCÜ DAYANIŞMA SENDİKASI HUKUK GENEL BAŞKANLIĞI
ONLİNE ÜYELİK Herkesin sustuğu yerde "Hak mücadelenizin gür sesi olarak BİZ varız.“ anlayışıyla kurulduk. "Mesele ve sorun varsa çözümü de var." inancıyla yola çıkmış Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası -EĞİTİM GÜCÜ SEN- bu amaçla kurulmuştur.
Online Üyelik
// Diğer Hukuk Bilgilendirme