Servis Ücreti Talebi İle İlgili Dava Açtık - Yargıya Taşıdıklarımız
Yargıya Taşıdıklarımız // 20 Haziran 2022 Pazartesi

Anayasanın 128. maddesi kapsamında Devletin asli ve sürekli hizmetlerini yerine getiren kamu görevlilerinin barınma ihtiyacının Devlet tarafından karşılanması gerekmektedir.

Servis Ücreti Talebi İle İlgili Dava AçtıkAnayasanın 128. maddesi kapsamında Devletin asli ve sürekli hizmetlerini yerine getiren kamu görevlilerinin barınma ihtiyacının Devlet tarafından karşılanması gerekmektedir. Anayasanın 57. maddesinde de, genel olarak konut ihtiyacını karşılayacak tedbirleri almak Devletin bir yükümlülüğü olarak düzenlenmiştir. Sosyal hukuk devleti; eşitliği, sosyal adaleti ve toplumsal dengeyi sağlamakla yükümlü Devlet olup, emeği ile geçinen vatandaşların eğitim, sağlık, elverişli bir konutta barınma gibi sosyal gereksinimlerinin gereği gibi sağlanmadığı ve/veya bunlara erişimin aile ekonomilerine sirayet edecek mali bir külfete dönüştüğü bir ortamda bu görevin gereği gibi yerine getirildiğinden bahsedilemez. Bu halde yine Anayasanın 5. maddesinde Devletin temel amaç ve görevleri içerisinde yer verilen; kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak, temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmak”şeklinde tanımlanan görevin yerine getirildiği de kabul edilemez.

Şubat 2022 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı’na aynı yönde bir başvuruda bulunulmuş, köy okullarında sadece maaş karşılığı çalışan öğretmenlerin okula ulaşım masraflarının maaşlarında ciddi bir külfet haline geldiği ve bu külfetin eğitim emekçilerine yüklenemeyeceğinden bahisle ulaşım yardımı sağlanmasının talep edilmiştir. Bu başvuruya Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 23.03.2022 tarih ve 46329838 sayılı yazısında; toplu ulaşım ve lojman imkanı bulunmayan merkeze uzak köy okullarında öğretmenlerimize ulaşımda yaşadıkları sorunların çözülmesi için gerekli desteğin verilmesi şeklinde cevap verilmiş ve ilgili yazı Personel Genel Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Başkanlığı, Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ve Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’ne gönderilmiştir.

Hali hazırda eğitim çalışanlarına ulaşım ücreti verilmemesi  tutarsız, merkezi yönetim kuruluşu olan Bakanlık’ın iradesi ile çelişkili ve yukarıda açıklanan tüm nedenlerle hukuka aykırı bir işlemdir. Eğitim Gücü Sen olarak üyelerimiz adına ulaşım ücreti talebi ile dava açtık. 
ONLİNE ÜYELİK Herkesin sustuğu yerde "Hak mücadelenizin gür sesi olarak BİZ varız.“ anlayışıyla kurulduk. "Mesele ve sorun varsa çözümü de var." inancıyla yola çıkmış Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası -EĞİTİM GÜCÜ SEN- bu amaçla kurulmuştur.
Online Üyelik
// Diğer Yargıya Taşıdıklarımız