Nöbet: Öğretmenin Yetkisiz Sorumluluğu - Basın Açıklamaları
Basın Açıklamaları // 2 Mayıs 2024 Perşembe
Nöbet: Öğretmenin Yetkisiz Sorumluluğu

Eğitim Gücü Sendikası olarak söylenmeyenleri söylemeye, talep edilmeyenleri talep etmeye devam ediyoruz.

Kurulduğu günden bugüne çözülememiş sorunların üzerine cesurca giden Eğitim Gücü Sen olarak, öğretmenlerimizin en büyük sorunlarından birini daha gündemimize alıyoruz.

Öğretmenlerimizin asli görevleri dışında kendilerine yüklenen sorumluluklar oldukça fazladır. Bunlardan biri olan nöbet konusunu gündeme taşıyoruz.

Öğrencilere eğitim vermek, ders planları hazırlamak, sınavları değerlendirmek ve öğrenci gelişimini izlemek gibi temel görevlerinin yanı sıra, bazı durumlarda okul içi düzeni sağlamak amacıyla nöbet tutma sorumluluğu da öğretmenlerimize verilir. 1739 Sayılı Temel Kanuna göre öğretmenin asli görevi eğitim öğretimdir. Ancak yönetmeliklerle  nöbet sorumluluğu da öğretmene yüklenmiştir.

Nöbet ile öğretmenlere yüklenen "yetkisiz" sorumluluk, öğretmen maaşların düşüklüğüyle bu tür ekstra vazifelere mecbur bırakılması, ki karşılığında verilen 3 ek ders ücreti durumun vahametini ortaya koymaktadır.

Öğretmenler, eğitim alanında uzmanlaşmış profesyonellerdir. Görevleri, öğrencilere bilgi ve beceri kazandırmak, onları topluma faydalı bireyler olarak yetiştirmek ve eğitime yön vermektir. Nöbet tutma gibi idari ve düzenleyici görevler, öğretmenlerin asli misyonunun dışında yer alır ve eğitim-öğretim faaliyetlerine yani asli görevlerine ayıracakları zaman ve enerjilerini azaltır.

Her öğretmenimiz haftanın bir günü mutlaka nöbet görevi almaktadır. O gün öğretmen teneffüslerde görevli olduğu yerlerde öğrencileri takip etmeden tutun da nöbet bölgesinin fiziki şartlarını kontrole kadar yoğun bir çalışmaya maruz kalırlar. Her öğretmen bilir ki nöbetçi olduğu gün iki gün çalışmış kadar yorulur.

Yani nöbet görevi, öğretmenlerin eğitim-öğretim faaliyetlerine ayıracakları zamanı ve kaliteyi azaltmakta, ders hazırlıklarına, öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarına ve diğer eğitimsel faaliyetlere yeterince odaklanamamasına sebep olmaktadır. Kısacası nöbet görevi, öğretmenlerimizin verimliliğini olumsuz etkilemektedir.

Okul bahçesinde nöbet görevi olan öğretmenlerimizin yükü iki kat artmaktadır. Çoğu okulumuzda güvenlik görevlisi yoktur. Bu öğretmenlerimiz bir de okula dışarıdan gelen kişileri takip etmek zorunda da kalmaktadır.

Nöbet görevi sırasında bir öğrenciye nöbet sorumluluğu gereği müdahale eden öğretmen okul içi veya dışında açık hedef haline gelebilmekte, saldırılara maruz kalabilmektedir. Son günlerde bunun örneklerini çokça gördük maalesef.

Avrupa ülkelerinde öğretmenlerin nöbet görevi bulunmamaktadır. Tek görevleri eğitim ve öğretimdir. Okul içindeki düzen ve güvenliğin sağlanması özel güvenlik görevlileriyle sağlanmaktadır.

Nöbet görevi öğretmenlerimiz için asli görevleri için verimliliklerini azaltan bir durum olduğu kadar nöbet esnasında yaşanacak sorunlar göz önüne alındığında da ciddi bir risk haline de gelmektedir.

Eğitim Gücü Sendikası olarak okullara özel güvenlik talebimizi yineliyoruz. Tüm Avrupa'da olduğu gibi, asli görevi eğitim ve öğretimden sorumlu olan öğretmenlerimizin "yetkisiz" sorumluluğu nöbet görevinin de kaldırılmasını talep ediyoruz.

ONLİNE ÜYELİK Herkesin sustuğu yerde "Hak mücadelenizin gür sesi olarak BİZ varız.“ anlayışıyla kurulduk. "Mesele ve sorun varsa çözümü de var." inancıyla yola çıkmış Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası -EĞİTİM GÜCÜ SEN- bu amaçla kurulmuştur.
Online Üyelik
// Diğer Basın Açıklamaları