Bilsem İkinci Aşama Sınavında Ek Dersi Ödenmeyen Üyemiz Adına Açtığımız Davayı Kazandık - Örnek Yargı Kararları
Örnek Yargı Kararları // 31 Mart 2023 Cuma

Samsun Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce tesis edilen 13/06/2022 tarih ve E:32736299 sayılı işleminin; haksız ve hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek iptali ile yoksun kaldığı parasal hakların yasal faizi ile birlikte ödenmesine karar verilmesi talebiyle açılan davayı kazandık.

BİLSEM İkinci Aşama Sınavında Ek Dersi Ödenmeyen Üyemiz Adına Açtığımız Davayı KazandıkBilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrenci seçme ve yerleştirme işlemlerinde BNV Sözel Olmayan Test Uygulayıcısı olarak günde
2 oturum ve 4 uygulama için görevlendirilen ve ilk aşama sınavlarına ilişkin ek ders ücretleri ödenen ancak ikinci aşama sınavına dair uygulamalara ilişkin ek ders ücretleri ödenmeyen üyemizin,  bu görevlendirmelere karşılık tarafına ek ders ücret ödemesinin yapılması istemiyle 24/05/2022 tarihinde yapılan başvurunun reddine ilişkin olarak; Samsun Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce tesis edilen 13/06/2022 tarih ve E:32736299 sayılı işleminin; haksız ve hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek iptali ile yoksun kaldığı parasal hakların yasal faizi ile birlikte ödenmesine karar verilmesi talebiyle açılan davayı kazandık.

Dava sonucunda, dava konusu işlemin hukuka aykırılığının mahkeme tarafından saptanması karşısında, davacının 02/04/2022-08/05/2022 tarihleri arasında fiilen görevlendirildiği halde tarafına ödenmeyen ek ders ücretlerinin, dava tarihinden itibaren (02/09/2022) işletilecek yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesi gerektiğine karar verilmiştir.
ONLİNE ÜYELİK Herkesin sustuğu yerde "Hak mücadelenizin gür sesi olarak BİZ varız.“ anlayışıyla kurulduk. "Mesele ve sorun varsa çözümü de var." inancıyla yola çıkmış Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası -EĞİTİM GÜCÜ SEN- bu amaçla kurulmuştur.
Online Üyelik
// Diğer Örnek Yargı Kararları