Artık Memurun Sesini Duyan Bir Sendika Var - Köşe Yazısı
Köşe Yazısı // 17 Mart 2024 Pazar
Artık Memurun Sesini Duyan Bir Sendika VarBilindiği üzere Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı merkez ve taşra kurumlarında görev yapan Genel İdari Hizmetler, Teknik Hizmetler ve Yardımcı Hizmetler sınıfında görev yapan personeller mevcuttur. Okullarımızın ve kurumlarımızın temizliği, bakım-onarımı, evrak iş ve işlemleri bu personellerimiz tarafından yürütülmektedir. Okul, öğrenci, öğretmen ve velilere hizmet vermek için 08:00-17:00 mesai yapan bu personellerimiz günlük işlerinin yanında  kurumlardaki ast ve üst sorumluluklarını da yerine getirmektedirler. 

Okul ve kurumlarımızda işlerin yoğunluğundan dolayı bazı zamanlarda mesai saatlerinin dışında bile çalışan bu fedakar  personellerimizin emeklerini görmezden gelmek, kendilerine yapılan en büyük haksızlık olur. Eğitim-öğretim hizmetlerinin yanında bu personellerimizin kendi hizmet sınırları içerisinde yaptıkları iş ve işlemler çok değerlidir.  Bu noktada eğitim çalışanları arasında yapılan ayrım, moral ve motivasyonun azalmasına sebep olup iş veriminin azalmasına neden olmaktadır. Eğitim çalışanları bir bütündür, birbirinden ayrılamaz. Bu sebeple  öğretmen-memur ayrımı yapmadan eğitim çalışanlarının tek yürek olması ve birbirlerilerini tamamlaması elzemdir. 

Artık eğitim çalışanlarının sahadaki bu sorunlarını gören ve bunun için mücadele eden Türkiye'nin ilk ve tek apolitik sendikası olan, gücünü yasa, yönetmelik ve eğitim çalışanlarından alan EĞİTİM GÜCÜ SEN (Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası) var!

Ülkemizin en ücra köşelerinde bile çalışan eğitim çalışanı memurlarımızın sessiz çığlığını Ankara’da gür bir sesle dile getiren ve gerçek sendikacılık dersi veren EĞİTİM GÜCÜ SEN var!  

Üyesini yalnız bırakmayan, hukuk mücadelesinde güçlü desteğini esirgemeden daima üyesinin yanında olduğunu hissettiren  güçlü sendika EĞİTİM GÜCÜ SEN var!

Ey memur arkadaşım! 
Artık yalnız değilsin. Sesini duyan, anlayan ve  senin için  gerçekten mücadele eden gerçek bir sendikan var. Daha güzel özlük hakları için daha iyi mali haklar için, daha refah bir gelecek için ve en önemlisi eğitim çalışanlarının sesinin daha gür çıkması için seni de EĞİTİM GÜCÜ SEN ailesine güç katmaya bekliyoruz. Unutma ki geleceğin EĞİTİM GÜCÜ SEN’de!

Rıdvan KOCAKAPLAN
Şef
Eğitim Gücü Sen Şırnak Şube Başkan Yardımcısı
ONLİNE ÜYELİK Herkesin sustuğu yerde "Hak mücadelenizin gür sesi olarak BİZ varız.“ anlayışıyla kurulduk. "Mesele ve sorun varsa çözümü de var." inancıyla yola çıkmış Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası -EĞİTİM GÜCÜ SEN- bu amaçla kurulmuştur.
Online Üyelik
// Diğer Köşe Yazısı