Eğitim Gücü Sen Danışmanlık Tedvir Karar Dosyalarına Ücret Ödenmesini Nasıl Sağladı? - Köşe Yazısı
Köşe Yazısı // 14 Mayıs 2024 Salı

SENDİKAL MÜCADELE SÜRECİMİZ

Eğitim Gücü Sen Danışmanlık Tedvir Karar Dosyalarına Ücret Ödenmesini Nasıl Sağladı?

     

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının personel yetersizliğinden Milli Eğitim Bakanlığında görev yapan Psikolojik Danışman/Rehber Öğretmenlerin sırtına yüklediği, 13 yıldır süregelen angarya göreve dönüşen Danışmanlık Tedbir Karar Dosyalarına Eğitim Gücü Sendikasının ücret ödenmesine dönük şahsım adına 22.02.2022 TARİHLİ açtığı dava bugün meyvesini verdi.

           Eğitim Gücü Sendikasının başlatmış olduğu hukuksal mücadele süreci  Adalet Bakanlığının 08.05.24 tarihli yazısı Milli Eğitim  Bakanlığı tarafından Tüm İl Milli Eğitim müdürlüklerine gönderilmesi ile çözüme ulaştı.

           Psikolojik Danışman/Rehber Öğretmen ve idareciler artık Danışmanlık Tedbir Karar Dosyalarına ücret alabilecek. Ödemeyi Adalet Bakanlığı yapacak. Ödemenin nereden yapılacağını ‘’Aliyelere başvuran sosyal çalışma görevlilerinin ücretleri bakanlığımız mahkemeler bütçesinin '01.01.30.01 ödenekler' tertibinden ödenmektedir." şeklinde ifade etmiştir.

           Peki Sendikamız tarafından süreç nasıl işledi?

           Eğitim Gücü ve Bilim Dayanışma Sendikası kurulur kurulmaz angarya görev olan Danışmanlık Tedbir Karar Dosyalarına ücret ödenmediği için eylem kararı aldı.

           Böylelikle Danışmanlık Tedbir Kararlarına il ve tek eylem kararı alan sendika olmuş oldu. Oysaki Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında bu görevi yapan personele ücret ödenmekteydi.

           Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının personel yetersizliğinden dolayı 2011 yılından beri Danışmanlık Tedbir Karar Dosyalarına okullarda görev yapan Psikolojik Danışman/Rehber Öğretmenleri ücret verilmede görevlendirilmeye başlandı. Yetmedi Danışmanlık Tedbir Karar dosyaları  yönetmelik maddesine eklenerek asli görev haline getirilmeye çalışıldı. Hal Böyle olunca Psikolojik Danışman/Rehber Öğretmenler bunun asli görevimiz olduğunu ücret almadan da yapmamız gerektiğini ifade eden eylem kırıcı, mücadeleye ket vuran sözleriyle karşı karşıya kaldık. angaryaya boyun eğmelerini seyrettik.

              Aynı işi yapan ama aynı işe aynı ücret alınmayan angarya görevlere karşı Eğitim Gücü Sendikası eylem kararlarını sürdürdü. Hukuksal mücadeleye devam etti. Üyelerinden Hiçbir dava dosya masrafı almadan üyeleri adına bireysel davalar açtı. Bireysel davalar kazanıldı. Emsal gösterildi.

            Sendikamızın Şahım adına 22.02.22 tarihli açtığı dava 29.12.22 tarihinde ilk sonuçlanan dava oldu.

           Eğitim Gücü Sen, Milli Eğitim Bakanlığına ücretin nereden ödeneceği ile ilgili yazışma başlattı. Sendikamız genel merkezi bakanlıklarla resmi yazışmalar ve görüşmeler yaptı. Görev yaptığım ilçe milli eğitim müdürlüğü- diğer kalemler bütçesinden tarafıma o dönemin ücretleri ile aylık 600 e yakın ödeme yaptı. Böylelikle danışmanlık tedbir karar dosyalarına ilk Ücret ödenen kişi oldum. Ancak bu dava kazananlara bireysel ücret ödenmesine dönüktü. Milli eğitim bakanlığı dava masraflarında kamu zararı oluşturuyordu.

            Eğitim Gücü Sen kazanımın tüm meslektaşlara uygulanması için çalışma başlattı. Türkiye’de Milli Eğitim Müdürlüklerinde  görev yapan  psikolojik danışman/rehber öğretmenlerin  Danışmanlık Tedbir Kararlarına ve Kurum İdarecilerinin Eğitim Tedbir Kararlarına ücret alması İçin Adalet Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve  Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile resmi yazışmalara ve görüşmelere devam etti.

           Peki bakanlıklar ne yaptı? Birbirine top atıp tuttu!

          Milli Eğitim Bakanlığı sendikamıza gönderdiği yazıda ücretin görev veren Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından  ödenmesi gerektiğini belirtti.

           Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bunun hukuki konu olduğunu sadece kendi personeline ödeyebileceğini belirterek Adalet Bakanlığının ödemesi gerektiğini belirtti.

           Sendika Genel Başkan Yardımcılarımız İsmail Akdağ ve Resul Partici o dönem Adalet Bakanlığı ile görüştü. Ücret  talep ettiler. Görüşmede Adalet Bakanlığı ilgili ücretin görev yapan personele ödenemeyeceğin, hizmeti yapan personelin bodro bilgilerin sistemlerinin kendilerinde olmadığını ifade etti.

           Üç bakanlık arasındaki anlaşmazlık nedeniyle sendikamız genel merkezi bu uzlaşmazlığın çözülmesi için Cumhur Başkanlığına yazı yazmış ve görüşme yapmıştır.

          Görüşme neticesinde; Cumhur Başkanlığı ödemeyi Adalet Bakanlığının yapması yönünde görüş bildirdi. Ayrıca Adalet Bakanlığına üyemizin adına  ödemenin nasıl yapılacağına dönük yazı yazılmıştır. Adalet Bakanlığından gelen cevapta kendilerinin ödeyeceği şeklinde bilgi verilmiştir.

           Eğitim Gücü Sen geçtiğimiz haftalarda bu karar yazının Adalet Bakanlığındaki tüm mahkeme hakimlerine ve Milli Eğitim Bakanlığındaki tüm okullara gönderilmesi için yazı yazmış, karar yazısının tüm paydaşlara gönderilmesini sağlanmıştır.

         13 yıldır kangren olmuş bu sorun Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personeli ücret alırken okulda hizmeti sunan personel ücreti alamamıştır. Ve hiç bir sendika haklarımızı savunmamıştır. Bu angarya görevde Rehber öğretmen /psikolojik danışmanlar ve idareciler yalnız bırakılmıştır.

          Eğitim Gücü Ve Bilim Dayanışma Sendikasının dirayetli durusu, verdiği hukuksal mücadele, aldığı  eylem kararları, bakanlıklarla  yaptığı resmi yazışmalar, görüşmeler bugün meyvesini vermiştir.

           Sendikamız Ben ve benim gibi haklarını sonuna  kadar savunan üyelerimize sendikal destek sunarak, üyeler adına davalar açarak, sendika eylem kararlarını uygulatarak bugün bu hakkı sadece bizlere değil tüm meslektaşlarımıza sağlamıştır. Sendikama teşekkür ederim.

            Eğitim Gücü Sen sendikal mücadelenin gücünü bir kez daha göstermiştir; ‘Hakkı, hakkının peşine düşen alabiliyor.’

           Bu konuda bilgi ve destek almak isteyen İdareci ve Rehber öğretmen /psikolojik danışmanlar Eğitim Gücü Sen il başkanlarımıza ve genel merkezimize ulaşabilir. Sendikamızın web sitemizden konuyla ilgili bilgi ve dilekçe örneklerine ulaşabilir.

Balıkesir/Marmara İlçe Başkanı

Elif Yaşaroğlu

ONLİNE ÜYELİK Herkesin sustuğu yerde "Hak mücadelenizin gür sesi olarak BİZ varız.“ anlayışıyla kurulduk. "Mesele ve sorun varsa çözümü de var." inancıyla yola çıkmış Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası -EĞİTİM GÜCÜ SEN- bu amaçla kurulmuştur.
Online Üyelik
// Diğer Köşe Yazısı