Ekys Sınavında Mülakat, Liyakat İlkesine Gölge Düşürmektedir - Köşe Yazısı
Köşe Yazısı // 24 Mart 2022 Perşembe

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geçtiğimiz şubat ayında başvuruları alınan Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı 20 Mart 2022 Pazar günü gerçekleştirildi.

EKYS Sınavında Mülakat, Liyakat İlkesine Gölge DüşürmektedirBilindiği gibi ülkemiz yasal dayanakları gereğince eğitim kurumlarında müdür ve müdür yardımcısı olarak görev yapmak isteyen on binlerce  öğretmen, EKYS sınavına girmektedir. MEB-EKYS sınavında adayların yazılı sınav puanlarının yanı sıra aldığı eğitimler, kurum geliştirme deneyimi, akademik ve mesleki deneyim, ödül ve cezalar gibi somut kriterlere göre il değerlendirme komisyonu tarafından verilen değerlendirme puanları ile sözlü sınav sonuçları da etkili olmaktadır. MEB-EKYS sınavı sürecinde sözlü sınav ya da mülakat puanlarının görevlendirme puanlarına etkisi, adalet ve şeffaflık ilkesini gölgede bırakmaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı  okullarda yöneticiler kurum içi kültürün oluşturulmasında kilit nokta olarak görülmektedir. Kurum kültürü içinde huzurun sağlanması liyakat sahibi, adil ve mesleki ehliyet sınırlarını gözeten yöneticilere bağlıdır. Bu sebeple eğitim kurumlarına yönetici atamalarında adil davranılması ve şeffaf olunması beklenir. Sözlü sınavda 60 barajının olması ve mülakat puanının görevlendirmeye esas puanı %20 oranında etkilemesi, liyakatli seçim beklentisine  ters düşmektedir.

Yazılı sınava hazırlanan ve komisyon değerlendirme kriterlerine göre mesleki olarak donanımını geliştirmeye çalışan öğretmenlerimiz, sözlü sınavda puanının düşürüleceği veya 60 barajının altında kalarak eleneceği kaygısı yaşamaktadır. Yazılı sınav sonucuyla değerlendirme komisyon puanının aritmetik ortalaması yüksek olup sözlü sınavı 60’ın altında kalan adaylar,  başarısız sayılmaktadır. Sözlü sınavda barajı geçenlerin görevlendirme puanları hesaplanırken sözlü sınav sonucu için %20 oranında katsayı uygulanmaktadır. Bu katsayı yazılı sınavı yüksek bir adayı sözlü sınavda geride bırakabilmektedir. Sözlü sınavda 60 ve üzeri puan alan adayların başarılı sayılarak görev puanlarının hesaplandığı bir sistem yerine, ehliyetin ve liyakatin gözetildiği  bir seçme sistemi getirilmesi talepler arasındadır.

MEB-EKYS sınavında görevlendirmeye esas puanların hesaplanmasında sözlü sınavın yarattığı liyakatsizliği ortadan kaldırmak için yazılı sınav puanı ile aynı sözlü sınav puanının verilmesi şeklinde çözüm yöntemleri geçmişte denenmiştir. Ancak bu çözümler kalıcı olmamıştır. MEB-EKYS sisteminde liyakate ve ehliyete dönük, adil bir seçim ancak sözlü sınavın kaldırılması ile mümkün olacaktır.

Yasemin ŞENGÖR
Samsun – Çarşamba İlçe Temsilcisi
ONLİNE ÜYELİK Herkesin sustuğu yerde "Hak mücadelenizin gür sesi olarak BİZ varız.“ anlayışıyla kurulduk. "Mesele ve sorun varsa çözümü de var." inancıyla yola çıkmış Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası -EĞİTİM GÜCÜ SEN- bu amaçla kurulmuştur.
Online Üyelik
// Diğer Köşe Yazısı