2023 Yaz Dönemi Mazerete Bağlı Eş Durumu Yer Değişikliğinde Gerekli Düzenlemelerin Yapılmasını Meb'ten Talep Ettik - Duyurular
Duyurular // 28 Temmuz 2023 Cuma
2023 Yaz Dönemi Mazerete Bağlı Eş Durumu Yer Değişikliğinde Gerekli Düzenlemelerin Yapılmasını Meb'ten Talep Ettik

Personel Genel Müdürlüğünün 2023 Yaz Tatili Öğretmenlerin Mazerete Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu

 İlgi Kılavuzda “Bu bölümün 1 ve 2 inci maddesinde belirtilen durumlar sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken 7433 sayılı Kanun kapsamında öğretmen kadrosuna atananlardan 30 Eylül 2023 tarihi itibarıyla sözleşmeli ve kadrolu toplam üç yıllık çalışma süresini doldurmayanlar için ayrıca bir başvuru hakkı doğurmamaktadır.” Hükmüne yer verilmiştir.

Oysaki 657 Sayılı Kanun’un 72 ve 74. Maddelerinde memurların mazerete dayalı olmayan yer değişikliği işlemleri ile mazeret durumuna dayalı yer değişikliği işlemleri ayrımına gidilmiş önem ve hassasiyet gösterilmesi gereken mazerete/özür durumuna bağlı yer değişikliği işlemlerinin koşulları diğer gruptan bütünüyle ayrı tutulmuştur. Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmelik’in 12. Maddesinde de sağlık, aile birliği ve can güvenliği mazeretleri söz konusu olduğunda, memurun bulunduğu kadroda herhangi bir hizmet süresini tamamlamak zorunda olmadığı, kurumların özel yönetmeliklerinde de bu yönetmelik maddelerine aykırı hükümler getirilemeyeceği “hükme” bağlanmıştır.

Kanun değişikliğiyle 657 Sayılı Kanun’a getirilen geçici 48. Madde hükmüne bakıldığında da burada sözleşmeli personel kendi memur kadrosuna geçirilenlerin başka yere atamayacağı yönündeki hükmün; standart/olağan yer değişikliği işlemleriyle ilgili olduğu anılan maddede mazeret/özür durumuna bağlı yer değişikliği işlemleriyle ilgili bir belirleme yapılmadığı görülmektedir. Bu madde sözleşmeli personel iken Kanunla 4A memur kadrosuna geçirilenlerin mazeret/özür durumu tayinlerinde diğer 4A memur kadrolarındaki kamu görevlileri ile eşit koşullara tabi olacağı aşikardır.

 Bu durumda 657 Sayılı Kanun’un, bir arada değerlendirildiğinde; aile birliğinin, can güvenliğinin ve sağlık mazeretlerinin söz konusu olduğu durumlarda tayin hakkı olan 4A kadrolu memur ile tayin hakkı olmayan 4A kadrolu memur şeklinde bir ayrım yaratılamaz olacağı gerçeğiyle karşı karşıya kalınmaktadır.

İlgi kılavuzda yer verilen hükmün sözleşmeliyken kadroya geçen ve eş durumu tayininden yararlanmak isteyen öğretmenlerin mağduriyetine sebep olacağı görülmektedir. Bakanlığımızın öğretmenlerin mağduriyetini ortadan kaldıracak gerekli düzenlemelere giderek kılavuzda gerekli değişiklikleri yapmasını talep ettik
ONLİNE ÜYELİK Herkesin sustuğu yerde "Hak mücadelenizin gür sesi olarak BİZ varız.“ anlayışıyla kurulduk. "Mesele ve sorun varsa çözümü de var." inancıyla yola çıkmış Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası -EĞİTİM GÜCÜ SEN- bu amaçla kurulmuştur.
Online Üyelik
// Diğer Duyurular