Bakan Tarafından Çalışmaların Tamamlanıp Cumhurbaşkanlığına Gönderildiği Söylenilen Okullarda Rehber Öğretmen Norm Güncellemesinin Bir An Önce Yapılmasını Talep Ettik - Duyurular
Duyurular // 12 Temmuz 2023 Çarşamba
Bakan Tarafından Çalışmaların Tamamlanıp Cumhurbaşkanlığına Gönderildiği Söylenilen Okullarda Rehber Öğretmen Norm Güncellemesinin Bir An Önce Yapılmasını Talep Ettik

Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin, Rehberlik alan öğretmeni norm kadrosu bölümü MADDE 21- (3) (Değişik: 30/10/2017-2017/10939 K.) “Özel eğitim kurumlarında çırak/öğrenci sayısının 100 ve 100’ün katlarına, diğer eğitim kurumlarında ise çırak/öğrenci sayısının 500 ve 500’ün katlarına ulaşması hâlinde her defasında ilave olarak 1 rehberlik alan öğretmeni norm kadrosu daha verilir.”  ifadesinden hareketle Rehber Öğretmen/Psikolojik Danışmanların ataması gerçekleştirilmektedir.

Okullarda her 500 öğrenci ve katlarında norm güncellemesi yapılması gerçekleştirilen atamaların yetersiz kalmasına, psikolojik danışma hizmetleri ve rehberlik faaliyetlerinin yürütülmesinde sorunlar oluşmasına sebep olmaktadır.

Aynı yönetmelikte geçen; MADDE 21- (2), (b) (Değişik: 30/10/2017-2017/10939 K.) “İlkokullarda öğrenci sayısı 300, ortaokul, imam hatip ortaokulları ve anaokullarında öğrenci sayısı 150 ve daha fazla olanların her birine 1 rehberlik alan öğretmeni norm kadrosu verilir.” ifadesinden hareketle ilkokullarda her 300 öğrenci için 1 Rehber Öğretmen/Psikolojik Danışman normu verilmektedir. Küçük yaş grubu öğrenciler için rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin ne kadar önem arz ettiği düşünüldüğünde 300 öğrenci sayısına bağlı norm verilmesinin birçok mağduriyete sebep olacağı aşikardır. Örneğin bir ilkokulda 299 öğrenci varsa bile okula Rehber Öğretmen/Psikolojik Danışman ataması yapılamamakta ve öğrenciler rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinden faydalanamamaktadır.

Hizmetin doğru yürütülmesi için öğrenci sayısına bakılmaksızın her okula en az bir Rehber Öğretmen/Psikolojik danışman atanması; maksimum 250 öğrenci ve katları için Rehber Öğretmen/Psikolojik Danışman normunun açılması, hizmetin ulaşmasını ve daha etkin yürütülmesini sağlayacaktır.

Ayrıca 1 öğrenci nakli ile rehberlik normu düşmekte okuldaki Rehber Öğretmen/Psikolojik Danışman sayısı eksilmekte veya tamamen normu kapatılmaktadır. Okul normunun aşağıya doğru 50 öğrenci toleranslı olması Rehber Öğretmen/Psikolojik Danışmanların 1 öğrenci ile normunun boşalmasını önleyecektir. Normların tutarlı olması rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin aksamaması için önemlidir.

Konu ile ilgili Sayın Mahmut ÖZER’in Bakanlığınız bünyesinde 27.05.2023 tarihli açıklamasına istinaden konuyla ilgili çalışma yürütüldüğü ve her kademede 100 öğrenci için norm çalışması yapılacağı belirtilmişti. Yine Sayın Mahmut ÖZER’in bakanlığı sürecinde yapmış olduğu "... hızlı bir şekilde öğretmenlerimizi görevlendirerek, yeni atamalar yaparak sadece Türkiye'nin faklı illerindeki değil, aynı zamanda deprem bölgesindeki öğrencilerimizin psikolojik sağlamlığıyla ilgili de önemli bir açılımı sağlamış olacağız. Yeni düzenlemenin tüm atama bekleyen rehber öğretmenlerimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum." ifadelerine yer vermiş ve 26.05.2023 Cuma günü itibariyle ilgili yazının Cumhurbaşkanlığına gönderildiğini belirtmiştir.

Tüm bu açıklamalardan da hareketle sendikamıza konu ile ilgili çok sayıda soru ve talep gelmektedir. Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası olarak, konuyla ilgili mağduriyetlerin giderilebilmesi için ilgili yönetmelikte gerekli düzenlemelerin yapılmasını talep ediyoruz.

ONLİNE ÜYELİK Herkesin sustuğu yerde "Hak mücadelenizin gür sesi olarak BİZ varız.“ anlayışıyla kurulduk. "Mesele ve sorun varsa çözümü de var." inancıyla yola çıkmış Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası -EĞİTİM GÜCÜ SEN- bu amaçla kurulmuştur.
Online Üyelik
// Diğer Duyurular