Becayiş İle Yer Değişikliğinin  Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Kurumlarda Da Uygulanmasını Talep Ettik - Duyurular
Duyurular // 20 Mart 2024 Çarşamba
Becayiş ile Yer Değişikliğinin  Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Kurumlarda da Uygulanmasını Talep Ettik

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun “Karşılıklı Olarak Yer Değiştirme” başlığı 73. Maddesinde (14/7/1965 tarih ve 657 sayılı Kanunun hükmüdür.) “Aynı Kurumun başka başka yerlerde bulunan aynı sınıf ve derecedeki Devlet memurları, karşılıklı olarak yer değiştirilme suretiyle atanmalarını isteyebilirler. Bu isteğin kurumun atamaya yetkili amirince uygun bulunması şarttır.” hükmü yer almaktadır. İlgili hüküm gereğince birçok devlet kurumunda becayiş uygulaması yapılmaktadır.

Bakanlığınıza bağlı kurumlarda çalışan ataması gerçekleşmiş öğretmen ve personellerin de aynı Kanunun 4. Maddesi A bendi gereğince Devlet memuru statüsünde olduğu bilinmektedir. Kanunla tanınan ve koruma altına alınan bir hak olan becayiş uygulamasının tüm memurlar için geçerli olduğu düşünüldüğünde yalnızca “Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değişikliği Yönetmeliği”nde yer almaması sebebiyle uygulanmıyor olması Devlet memurları arasındaki eşitlik ilkesini ihlal etmektedir ve yasal bir gerekçesi yoktur.

            Birçok Bakanlık ve bağlı kurumlarında uygulanan becayişe bağlı yer değişikliğinin “Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değişikliği Yönetmeliği”ne de eklenerek Milli Eğitim Bakanlığınca uygulanmasının sağlanmasını talep ettik.
ONLİNE ÜYELİK Herkesin sustuğu yerde "Hak mücadelenizin gür sesi olarak BİZ varız.“ anlayışıyla kurulduk. "Mesele ve sorun varsa çözümü de var." inancıyla yola çıkmış Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası -EĞİTİM GÜCÜ SEN- bu amaçla kurulmuştur.
Online Üyelik