Danışmanlık Tedbiri Uygulayan Psikolojik Danışmanlara Ücret Ödenmesini Adalet Bakanlığından Talep Ettik - Duyurular
Duyurular // 25 Mart 2024 Pazartesi
Danışmanlık Tedbiri Uygulayan Psikolojik Danışmanlara Ücret Ödenmesini Adalet Bakanlığından Talep Ettik

İlgi. a. Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdürlüğünün 25.05.2023 Tarih ve E- 31369724-045.00-21807 Sayılı Yazısı.

  1. MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 01.06.2023 Tarih ve E-77383740 Sayılı Yazısı
  2. Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikasının 29.09.2023 tarih ve 2023/558 Sayılı Yazısı.
  3. Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının 04.03.2024 Tarih ve E-99343242-622.01-467 Sayılı Yazısı

            Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdürlüğünün ilgi a yazısında “Buna göre 3717 sayılı Kanuna göre sosyal çalışma görevlilerine verilen yol tazminatının Adalet Bakanlığı bütçesinden; 5395 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına göre sosyal çalışma görevlilerinin, görevleri sırasında yaptıkları ve hâkim tarafından takdir edilen masraflarının ise anılan Bakanlığın Strateji Geliştirme Başkanlığı bütçesinin yargılama giderlerine ilişkin ödeneklerden Cumhuriyet başsavcılıklarına gönderilen suçüstü ödeneğinden karşılanmakta olduğu dikkate alındığında sosyal çalışma görevlilerine yapılacak ödemelerde uygulama birliğinin sağlanması ve bu görevlilerin mahkemelerce alınan danışmanlık tedbiri kararları ile görevlendirilmekte olmaları sebepleriyle söz konusu çalışanlara 5395 sayılı Kanunun 33 üncü maddesince yapılacak ödemelerin Adalet Bakanlığı bütçesinden karşılanması gerektiği mütalaa edilmektedir.” hükmüne yer verilmiştir.

         Mahkeme kararı ile hakkında danışmanlık tedbiri uygulama kararı verilen çocuk ile ilgili görevlendirmeler İl veya İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince psikolojik danışmanlara tebliğ edilmektedir. Sendikamıza ulaşan bilgilerde danışmanlık tedbiri uygulayan psikolojik danışman üyelerimize, hakim kararlarıyla olumsuz cevaplar verildiği iletilmektedir. İlgi (c) yazımızda Bursa 3. Çocuk Mahkemesinin kararını ek tutarak yaşanan mağduriyetleri ifade etmiştik. Psikolojik danışmanların gerçekleştirmiş olduğu bir görev vardır ve bu görevin Kanunda bir ücret karşılığının olduğu açıktır. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Bütçe Genel Müdürlüğünün ilgi a yazısında, danışmanlık tedbiri uygulama ücret ödeme makamının Adalet Bakanlığına bağlı birimler olduğu açıkça ortadadır.

             MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ilgi (b) yazısında “Söz konusu danışmanlık tedbiri uygulamalarında görevlendirilen Bakanlığımız personeline yönelik gerekli iş ve işlemlerin yapılan açıklamalar ve ekte yer alan Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdürlüğü’nün yazısı doğrultusunda yürütülmesi gerekli duyurunun tüm okul ve kurumlara yapılarak gelebilecek taleplerin Adalet Bakanlığı’nın ilgili birimlerine yönlendirilmesi hususunda bilgilerini ve gereğini rica ederim.” ifadelerine yer verilerek ücret konusunda gelen taleplerin Adalet Bakanlığı birimlerine yönlendirilmesi gerektiği ortaya konmuştur. İlgi (d) yazınızda “Bu kapsamda; mezkûr Kanun kapsamında korunma ihtiyacı olan veya suça sürüklenen çocuklara yönelik danışmanlık tedbir kararlarını yerine getirmek üzere görevlendirilen Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlere yapılacak olan ödemenin kim tarafından yapılacağı hususunda bir düzenleme bulunmamaktadır. Bahsi geçen belirsizliğin giderilmesi amacıyla Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’na (SBB) görüş sorulmuş olup, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'ndan gelen cevabi yazıda; '5395 sayılı Kanunun 33 üncü maddesince yapılacak ödemelerin Adalet Bakanlığı bütçesinden karşılanması gerektiği düşünülmektedir.' denilmektedir.

Bu itibarla, Akhisar Aile Mahkemesi tarafından danışmanlık tedbir kararını yerine getirmek üzere görevlendirilmeniz üzerine hak ettiğiniz ücretin tarafınıza ödenmesi hususunda Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı bilgilendirilmiştir.”  hükmüne yer verilmiştir.

Adalet Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığının ilgi (a) yazısı doğrultusunda konuyu değerlendirmeli ve öğretmenlerin mağduriyetini gidermelidir. Danışmanlık tedbiri uygulayan psikolojik danışmanlara ücret ödenmesi konusunun netlik kazanması, adliyelerle gerekli yazışmaların yapılması ve konu hakkında tarafımıza bilgi verilmesini talep ettik.
ONLİNE ÜYELİK Herkesin sustuğu yerde "Hak mücadelenizin gür sesi olarak BİZ varız.“ anlayışıyla kurulduk. "Mesele ve sorun varsa çözümü de var." inancıyla yola çıkmış Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası -EĞİTİM GÜCÜ SEN- bu amaçla kurulmuştur.
Online Üyelik