Danıştay Yüksek Lisans Ve Doktora Yapan Psikolojik Danışman/rehber Öğretmenlerin De Artımlı Ek Ders Ücreti Alması Yönünde  Görüş Bildirdi - Duyurular
Duyurular // 29 Aralık 2023 Cuma
Danıştay Yüksek Lisans Ve Doktora Yapan Psikolojik Danışman/Rehber Öğretmenlerin de Artımlı Ek Ders Ücreti Alması Yönünde  Görüş Bildirdi

Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışması Sendikası olarak Psikolojik Danışman/ Rehber Öğretmenlerin Yüksek Lisans ve Doktora eğitimlerine bağlı ek derslerinin artırımlı ödenmesi talebine yönelik açtığımız davada Danıştay’a görüş talebinde bulunulmuştur. Danıştay 12. Dairesi 2023/3201 Esas No’lu kararında:

” Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 10. maddesinde, rehber öğretmenlerin ders yılı süresince haftada 18 saatinin ek ders niteliğinde yönetim görevi sayılacağı ve fiilen görev yapma karşılığında ek ders ücreti ödeneceği belirtilmiş olup, ek ders ücreti alan ve yüksek lisans yapmış öğretmenlere ek ders ücretinin artırımlı ödenmesi gerekmektedir.

 Olayda, rehberlik öğretmeni olarak görev yapan davacının işin doğası gereği fiilen ders görevinin olmadığı, dolayısıyla davacıdan fiilen derse girme gibi bir koşulun aranamayacağı, rehberlik görevinin fiilen yapılmasının yeterli olacağı, lisans sonrası kendilerini geliştirmeleri, mesleki hayatlarına katkı sağlayabilmeleri adına yüksek lisans yapmış olan rehber öğretmenlere de ayrım gözetilmeksizin artırımlı ek ders ücreti ödenmesi gerektiği, aksi yönde tesis edilen dava konusu işlemlerde hukuka ve mevzuat hükümlerine uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

 Öte yandan, hukuka aykırılığı yargı kararı ile saptanan işlemler nedeniyle ilgililerin yoksun kaldığı parasal hakların tazmini Anayasa'nın 125. maddesi uyarınca zorunlu olduğundan; davacının eksik ödenen ek ders ücretlerinin davalı idare tarafından hesaplanarak yasal faizi ile birlikte ödenmesi gerekmektedir. Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemlerin iptali ile eksik ödendiği belirtilen parasal hakların yasal faiziyle ödenmesi   gerektiği, düşünülmektedir.”

Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini tamamlayan Rehber Öğretmen/Psikolojik Danışmanların da ek ders ücretlerinin artırımlı ödenmesi hakkındaki görüş yazısını Danıştay, ilgili İdare Mahkemesine ve sendika avukatımıza göndermiştir. Ayrıca bu karar Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini tamamlayıp,artırımlı ek ders alamayan müdür,müdür yardımcısı ve Bilişim Teknolojileri Rehber öğretmenleri ve bir fiil derse girmeyip görev yapan tüm öğretmenler için de emsal olacaktır.Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası her zaman üyelerinin haklarını savunmaya ve her konuda hukuk mücadelesi vermeye devam edecektir.

ONLİNE ÜYELİK Herkesin sustuğu yerde "Hak mücadelenizin gür sesi olarak BİZ varız.“ anlayışıyla kurulduk. "Mesele ve sorun varsa çözümü de var." inancıyla yola çıkmış Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası -EĞİTİM GÜCÜ SEN- bu amaçla kurulmuştur.
Online Üyelik
// Diğer Duyurular