Eşit, Adil, Özgür Bir Yaşam İçin Kadına Yönelik Şiddete Hayır - Basın Açıklamaları
Basın Açıklamaları // 25 Kasım 2022 Cuma

Kadınlar tüm dünya bireyleri gibi insanca yaşama hakkına ve üretken biçimde topluma katılarak gizil güçlerini kullanma özgürlüğüne sahiptir.

EŞİT, ADİL, ÖZGÜR BİR YAŞAM İÇİN KADINA YÖNELİK ŞİDDETE HAYIR
Toplumsal cinsiyet eşitliğini yok sayarak kadınları en temel insan hak ve özgürlüklerinden mahrum bırakmak isteyenler; çoğu zaman sözel, fiziksel, ilişkisel saldırganlık türlerine başvurarak kadınları pasifize etmeye çalışmaktadır. Kadınlar; özde değerli ve biricik bireyler olarak hak ve özgürlükleri savunma gereksinimi duymaktadır. Haklarını savunurken de çoğu zaman farklı şiddet örüntüleri ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu noktada kadınlarımızın hak ve özgürlüklerini savunma konusunda aldığımız sorumluluğun bilincinde olarak;

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nün toplumumuzda bilinç ve duyarlılığı güçlendirmesi ümidiyle, kadına yönelik her türlü şiddeti kınıyor, şiddetin tamamen ortadan kalktığı daha güzel bir dünya diliyoruz.
 
ONLİNE ÜYELİK Herkesin sustuğu yerde "Hak mücadelenizin gür sesi olarak BİZ varız.“ anlayışıyla kurulduk. "Mesele ve sorun varsa çözümü de var." inancıyla yola çıkmış Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası -EĞİTİM GÜCÜ SEN- bu amaçla kurulmuştur.
Online Üyelik
// Diğer Basın Açıklamaları