Geriye Dönük Toplu Sözleşme İkramiyesi Farkının Üyelerimize Ödenmesi İçin Tekrar Talepte Bulunduk - Duyurular
Duyurular // 7 Mart 2024 Perşembe
Geriye Dönük Toplu Sözleşme İkramiyesi Farkının Üyelerimize Ödenmesi İçin Tekrar Talepte Bulunduk

Anayasa Mahkemesi 18.01.2024 Tarih ve 2024/12 Sayılı kararı 05.03.2024 tarihinde 32480 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Anayasa Mahkemesi gerekçeli kararında “53. Kuralla kamu görevlileri sendikasının kurulu olduğu hizmet kolunda sendika üyesi olabilecek toplam kamu görevlisi sayısının en az yüzde ikisini üye kaydeden kamu görevlileri sendikalarına üye olma zorunluluğu öngörülmemiş ise de toplu sözleşme ikramiyesinin sadece bu sendikalara üye olanlara ödeneceğinin öngörülmüş olmasının bu sendikalara üye olmaya zorlayıcı nitelik taşıdığı dolayısıyla yeni sendikaların kurulabilmesini ve çalışanların dilediği sendikayı seçebilmesini fiilen engelleyici nitelik taşıdığı açıktır. Dolayısıyla kuralın anayasal yönden nesnel ve makul bir temele dayandığı söylenemez. Bu itibarla kuralın sendika hakkı bağlamında eşitlik ilkesiyle bağdaşmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 54…. Dava konusu kuralda düzenlenen toplu sözleşme ikramiyesinin miktarı gözetildiğinde kamu görevlilerine sendika üyesi olmaya dolaylı olarak zorlayıcı bir yönünün bulunduğu anlaşılmaktadır. Bu nedenle kuralın negatif sendika özgürlüğünü de ihlal ettiği kanaatine varılmaktadır.  55. Açıklanan nedenlerle kural, Anayasa’nın 10. ve 51. maddelerine aykırıdır. İptali gerekir.” hükümlerine yer vermiştir.

 

Bu hükümlerden hareketle; 2024 Mart ayı maaş ödemelerinde düzenleme yapılarak 2023 Ocak ayından itibaren ödenmeye başlayan ve üyelerimizin alamadığı toplu sözleşme tazminatının hesaplanarak üyelerimize gerekli ödemenin yapılmasını talep ettik
ONLİNE ÜYELİK Herkesin sustuğu yerde "Hak mücadelenizin gür sesi olarak BİZ varız.“ anlayışıyla kurulduk. "Mesele ve sorun varsa çözümü de var." inancıyla yola çıkmış Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası -EĞİTİM GÜCÜ SEN- bu amaçla kurulmuştur.
Online Üyelik