Mesai Usulü Çalışan Personele Artırımlı Ek Ders Ödemesi - Duyurular
Duyurular // 1 Nisan 2022 Cuma

Yüksek Lisans ve Doktora Mezunu Müdür, Müdür Yardımcısı, Rehber Öğretmen/Psikolojik Danışmanlara Artırımlı Ek Ders Ödemesi Talep Ettik

Mesai Usulü Çalışan Personele Artırımlı Ek Ders ÖdemesiBakanlığınız kadrolarında çalışan müdür, müdür yardımcıları, rehber öğretmenler/psikolojik danışmanlar mesai usulü çalışan personel akademik kariyer geliştirmek için yüksek lisans ve doktoralarını yaptıkları halde, diğer branşlara verilen yüksek lisans mezununa %7, doktora mezununa %20 artırımlı ek ders ödemesinden yararlanamamaktadır.

Sendikamıza meslektaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda öğretmen branşları arasında oluşan adaletsizliğin giderilmesi gerekir. Bakanlığın akademik kariyer yapmayı teşvik ederken öğretmenler arasında bu şekilde bir ayrıma gitmesi eşitlik ilkesine aykırıdır. Oysa ki ilgili öğretmen ve idareciler öğrencilerle bilfiil ilgilenmekte ve derse girmiş kabul edilmektedir. Bu nedenle diğer öğretmenlere ek ders ücret farkı verilirken ilgili öğretmenlere verilmemesi haksızlığa sebep olmaktadır.

Diyarbakır 1. İdare Mahkemesi tarafından:” Diğer taraftan, davalı idare tarafından yüksek lisans yapan davacının ek ders ücretinin artırımlı olarak ödenmemesinin sebebinin ise; davacının fiilen derse girmemesi olarak gösterildiği anlaşılmıştır.

Ancak, rehberlik öğretmeni olarak görev yapan davacının işin doğası gereği fiilen ders görevinin olmayacağı, ek ders ücreti ödenirken de, rehber öğretmenler için; “her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında rehber öğretmenlerinin ders yılı süresince haftada 18 saatinin ek ders niteliğinde yönetim görevi sayılacağı ve fiilen görev yapma karşılığında ek ders ücreti ödeneceği” düzenlemesine yer verilmiştir.

Bu durumda, yaptığı işin doğası gereği ders görevi olmayan, bir başka değişle fiilen derse girme imkânı bulunmayan davacı yönünden; fiilen derse girme gibi bir koşulun aranamayacağı, rehberlik görevinin fiilen yapılmasının yeterli olacağı, dolayısıyla lisans sonrası kendilerini geliştirmeleri, mesleki hayatlarına katkı sağlayabilmeleri adına yüksek lisans / doktora yapmış olan rehber öğretmenlere de ayrım gözetilmeksizin artırımlı ek ders ücreti ödemesini gerektiği sonuç vekanaatine varılmakla, aksi yönde tesis edilen dava konusu işlemde hukuka ve mevzuat hükümlerine uyarlık bulunmamaktadır.” hükmüne yer verilmiştir.

Bakanlığın, öğretmenler arasında oluşan bu eşitsizliği ortadan kaldırması, akademik kariyer yapan müdür, müdür yardımcısı, rehber öğretmen/psikolojik danışmanların ve mesai usulü çalışan personelin mağduriyetlerinin giderilmesi, gerekli mevzuat değişikliğinin yapılması ve bu öğretmenlere de artırımlı ek ders ödenmesi hususunda Milli Eğitim Bakanlığına resmi talepte bulunduk.
Mesai Usulü Çalışan Personele Artırımlı Ek Ders Ödemesi
ONLİNE ÜYELİK Herkesin sustuğu yerde "Hak mücadelenizin gür sesi olarak BİZ varız.“ anlayışıyla kurulduk. "Mesele ve sorun varsa çözümü de var." inancıyla yola çıkmış Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası -EĞİTİM GÜCÜ SEN- bu amaçla kurulmuştur.
Online Üyelik
// Diğer Duyurular