Öğretmen Meslek Yasası Bu Haliyle Eksik Ve Yetersizdir - Basın Açıklamaları
Basın Açıklamaları // 3 Ocak 2022 Pazartesi

Yapılan öneri Sendikamız tarafından incelendiğinde TBMM ne sunulan Öğretmen meslek kanunu maalesef öğretmenlik kapsamı ve içeriği açısından eksik ve yetersizdir.

EĞİTİM VE BİLİM GÜCÜ DAYANIŞMA SENDİKASI ÖĞRETMEN MESLEK KANUNU TASARISI GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ

ÖĞRETMEN MESLEK KANUNU ÖNERİSİ YETERSİZDİR, BBEKLENTİLERİ KARŞILAMAKTAN UZAKTIR

Türkiye Büyük Millet Meclisi Akparti Grubunca 31/12/2021 Tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi ne 2/4056 esas nolu Öğretmen Meslek kanunu önerisi yapılmıştır.

Yapılan öneri Sendikamız tarafından incelendiğinde TBMM ne sunulan Öğretmen meslek kanunu maalesef öğretmenlik kapsamı ve içeriği açısından eksik ve yetersizdir.

Kanunun bu şekliyle geçirilmesi halinde öğretmenlik Mesleğine öncesinde olduğu gibi sınırları olmayan eskisinden farklı meslek yetkinlik ve yeterliliğine dönük düzenlemeler bulunmamaktadır.
Tüm meslek kanunlarında Meslek erbaplarının yetiştirilmesi, Meslek unvanı ve çalışma sınırları Kanunlarla net olarak hükme bağlanmıştır. Sözü edilen Öğretmen meslek kanununda öğretmenlik mesleği ,öğretmen olma şartları, ve sınırları maalesef eksiktir. Kanun Mesleği güvence altına almamaktadır.
Gerekçelerde öğretmen kariyer basamaklarının 1739 kanunda olduğunu ancak Anayasa mahkemesince iptal edildiği vurgulanmaktadır. Aynı ibarelerin Öğretmen Meslek kanununda bulunmasının yine hukuki aksaklık oluşturacağına emsaldir.
Öğretmenlik bir ihtisas mesleğidir. Profesyonel uzmanlık mesleğidir. Kanun içeriği ilgili konularda eksik kalmıştır.
Öğretmenlik Meslek kanununda;

 • Öğretmen Nitelik, yeterlilik, yetkinlik, öğretmen etik kapsamı en önemlsi ise Öğretmenlik tanımı net bulunmadığı gibi, Öğretmen olma şartları net olarak belirtilmemiş ,Yönetmelik ve bakanlık düzenlemesine bırakılarak muallakta bırakılmıştır.
 • Öğretmenlik Mesleği Yeterliliği(Diploma ve eğitimler) net olarak ifade edilmelidir.
 • Ülkemizde Öğretmen yetiştiren ihtisas sağlayan Eğitim fakülteleri vardır. 250 bin öğrencinin okuduğu ve öğretmen olmak için tercih yaptığı Eğitim fakülteleri göz ardı edilmiştir.
 • Öğretmenliğin Eğitim öğretim hizmetlerini, eğitim kurumlarında, Profesyonel, sistemli, süreç dahilinde hedef davranışlar sunan meslek erbabı olarak tanımlanması ve Eğitim fakültesi Diploması vurgulanmasını, Formasyonun ise sadece Eğitim fakültesinde olmayan branşlar için sağlanacağı ifade edilmelidir.
 • Öğretmenlik Mesleğini Sivil Toplum kuruluşu olarak temsil eden Eğitim Sendikaları, Öğretmen meslek dernekleri kanunda temsil hakkı bulamamıştır.
 • Öğretmenler ile ilgili Sendikalar ve temsil eden sivil toplum kuruluşlarının dahil olduğu kurullar kanunda bulunmamaktadır.
 • Adaylık kaldırma kurulu üyeleri ve görevi net değildir
 • Öğretmen aile birliği ve öğretmen özlük hakları kanunda yer almamıştır.
 • Öğretmenler Milli Eğitim Bakanlığında halen Piktes, sözleşmeli,kadrolu ve ücretli gibi farklı statü ve kadrolarda çalıştırılmakta ilgi kadrolarda farklı maaş,özlük hakları bulunmaktadır. Aynı okulda 4 statü de işçi,memur,sözleşmeli,geçici işçi olarak öğretmen görev yapmaktadır. Uygulama problem ve karmaşa yaratmakta,çalışma barışını bozmaktadır. Söz konusu durumun çözümü konusunda düzenleme eksik bırakılmıştır.
 • Eğitim lideri Okul kurum müdür ve müdür yardımcıları görevde yükselme ve hakları kanunda eksik kalmıştır.
 • Milli Eğitim Bakanlığı dışında ,Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetler, Belediyeler ve Öğretmen ataması yapılmış ve halen ilgili Bakanlık ve kurumlarda çalışan öğretmenler kanunda eksik kalmıştır. Öğretmen Meslek kanunu tamamını kapsamalı ve tanımlamalıdır.
 • Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel okullar ,kurs merkezleri,Rehabilitasyon merkezlerinde çalışan öğretmenler kanunda eksik bırakılmıştır.
 • Öğretmen özlük hakları, maaş ve diğer özlük beklentileri ile ilgili kanun güvencesi sağlanmamıştır.

Kanunun bu haliyle geçmesi, Öğretmenlik Mesleğine dönük olarak her hangi bir olumlu düzenleme olmayacaktır. Kanun içeriği zaten hali hazırda 1739 sayılı Temel Eğitim Kanunu,222 sayılı İlköğretim kanunu ve Milli Eğitim Bakanlığı yönetmeliklerin var olan bir takım maddelerden ibarettir.
Öğretmen meslek kanunu hazırlanmasında, Eğitim sendikaları, Paydaş sivil toplum kuruluşları, Akademik kurullardan görüş alınıp alınmadığı muallaktır. Böylesi önemli konuda kanun hazırlanırken her hangi bir çalıştay ve ön çalışma yapılmadığı zaten kanun içerik yetersizliğinden açıkça görülmektedir.
Mevzuatı ve Öğretmen mesleğini desteklemekten uzaktır.
Meslek kanunu Halkımızın istismarını önleyecek, Meslek erbaplarının Mesleki gelişimlerini sağlayacak, Mesleki güvenceler sağlayacak içerikte olmalıdır. Öğretmen meslek kanunu tasarısından bahsettiğimiz hususlar dahilinde içerik eklenmesi talebimizdir.

Eğitim ve bilim Gücü dayanışma sendikası Genel Merkezi

ONLİNE ÜYELİK Herkesin sustuğu yerde "Hak mücadelenizin gür sesi olarak BİZ varız.“ anlayışıyla kurulduk. "Mesele ve sorun varsa çözümü de var." inancıyla yola çıkmış Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası -EĞİTİM GÜCÜ SEN- bu amaçla kurulmuştur.
Online Üyelik
// Diğer Basın Açıklamaları