Öğretmenler Ve Memurlar Annelik Yapamıyor - Basın Açıklamaları
Basın Açıklamaları // 26 Şubat 2022 Cumartesi

Mevzuatta Belirtilen Doğum İzin Süresi Mağduriyet Yaratıyor.

Halen yürürlükteki Mevzuata Göre; ‘’Doğum izni 657 sayılı Kanunun 104/A maddesinde düzenlenmiştir. Madde hükmünde, “Memura doğum yapmasından önce 8 hafta ve doğum yaptığı tarihten itibaren 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta süre ile aylıklı izin verilir. Çoğul gebelik halinde, doğumdan önceki 8 haftalık süreye 2 hafta süre eklenir.”

Kanunda memur ve öğretmenlere verilen doğum sonrası 8 haftalık izin süresi çok kısa ve yetersizdir. İzin süresinde annenin ihtiyaçları, yeni doğmuş bebeğine dönük bakım, bağlılık özellikleri ile yine annenin duygusal ve fiziksel yoğunlukları göz ardı edilmiştir.

Çocuğun en önemli gelişim evresi olan, en çok ilgiye ve fiziksel, duygusal ihtiyaçlara gereksinim duyduğu bu dönemde annesinden ayrı kalması uygun değildir. Hastalıklar ve fiziksel sorunlarla en çok mücadele verdiği yine hastalık ve diğer problemlerin anlık olarak değiştiği bu evrede, bebeğin daha 8. haftasında annesinden mahrum bırakılması insani değildir.

Memur ve öğretmen zaten zorlaşan ekonomik şartlarda ücretsiz izne ayrılamamaktadır. Kendisinin ve çocuklarının ihtiyacı için çalışmaya mecbur haldedir. 8 haftalık bebeği bakıcıya, akrabaya bırakmaya mecbur kalmaktadır.

Bebeğin süt ihtiyacı, bakım ihtiyacı yanında, duygusal bağlılık içinde en önemli döneminin 0-2 yaş olduğu bilimsel bir gerçektir.

Kanunen öğretmenin hakkı olan süt izninde ise birçok idareci, öğretmenlere hukuksuz ve usulsüz şekilde sorun çıkarmakta ve baskıyla izni engellemeye çalışmaktadır.

Bu durum sadece anneleri değil; anne adaylarını, eşlerini, toplumu, devleti ilgilendiren ve sosyal devlet anlayışı ile çözümlenmesi gereken önemli bir sorundur.

8 haftalık bebeği anneden ayırmak vicdani olarak yanlıştır. Bebeğin yaşam hakkı için daha fazla doğum izni gereklidir.

Maalesef yetkili sendikalar önemli bir talebi toplu sözleşmelerde ve farklı platformlarda sunmamaktadır.

Eğitim Gücü Sendikası olarak talebimiz: Memur ve öğretmenlere doğum sonrası en az 6 ay ücretli doğum izni verilecek şekilde mevzuatın değiştirilmesidir.

Bu düzenleme özlük hakkından çok; yaşam hakkı, annelik hakkı, insan hakkı için gereklidir.

Talebimizi Çalışma Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Mecliste grubu bulunan siyasi partilere ve kamuoyuna iletiyoruz.

EĞİTİM GÜCÜ SEN GENEL MERKEZİ
ONLİNE ÜYELİK Herkesin sustuğu yerde "Hak mücadelenizin gür sesi olarak BİZ varız.“ anlayışıyla kurulduk. "Mesele ve sorun varsa çözümü de var." inancıyla yola çıkmış Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası -EĞİTİM GÜCÜ SEN- bu amaçla kurulmuştur.
Online Üyelik
// Diğer Basın Açıklamaları