Öğretmenlere Resen İcap Görevi Konusunda Bakanlığa Talepte Bulunduk - Duyurular
Duyurular // 31 Mayıs 2022 Salı

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev yapan öğretmenlere ya da rehber öğretmen/psikolojik danışmanlara ‘sosyal çalışma görevlisi/icapçı’ görevlendirmeleri yapılmakta ve resen yapılan görevlendirmelerin nöbet listeleri ilgili kurumlara gönderilmektedir.

Öğretmenlere Resen İcap Görevi Konusunda Bakanlığa Talepte BulundukMevcut yasalar kapsamında mağdur çocuğun tanık olarak dinlenmesi sırasında görev yapan uzman personel görevlendirmeleri, 24 saat esasına göre hazırlanmaktadır. Dolayısıyla Rehber Öğretmen/Psikolojik Danışmanlara ya da öğretmenlere mesai saatleri dışında Adalet Bakanlığına bağlı kurumlarda hükümlüye rehberlik etmek ve çocukların ifadesinin alınması işlerinde resen görevlendirilme yapılmaktadır. Bu durum, mevcut yasal çerçeve ile çelişmektedir ve hukuksuzluk doğurmaktadır.

Ülkemiz yasal dayanaklarında Rehber Öğretmen/Psikolojik Danışmanların ve öğretmenlerin mesai saatleri gözetilmeksizin ya da kanuni hakkı olarak kullandığı tatil günlerinde görevlendirilmeleri yasal ve hukuki değildir. Ayrıca bu tür görevlendirmeler;  Anayasa’mızın 18. maddesinde yer alan “Hiç kimse zorla çalıştırılamaz. Angarya yasaktır.” hükümlerine de aykırılık teşkil etmektedir.

Adalet Bakanlığı hükümlüye rehberlik etmek ve çocukların ifadelerinin alınması işlerini yerine getirmek amacıyla personel istihdam etmek zorundadır. Ancak bu istihdamın MEB bünyesinde görev yapan öğretmenlere zorla verilmesi ve resen icap listelerinin Kaymakamlıklar tarafından okullara gönderilerek öğretmenlere tebliğ edilmesi, hukuki uygulamalarla çelişmektedir. Rehber Öğretmen/Psikolojik Danışman ya da öğretmenlere resen adliye nöbeti görevinde;

Eğitim çalışanlarının mesai saatlerinin dikkate alınmaması, yasal haklarının yok sayılmasıdır.
Eğitim çalışanlarına görevlendirmenin Kaymakamlık tarafından gelmesi, yasal olarak hukuksuzdur. Bu tür bir görevlendirme Kaymakam tarafından yapılamaz.
Ayrıca icap görevi verilen eğitim çalışanı görevini sosyal çalışma görevlisi olarak gerçekleştirmektedir ve bu nedenle eğitim çalışanlarına araç temin edilmeli, yol masrafları karşılanmalı ve sosyal çalışmacı olarak ücreti ödenmelidir.

Milli Eğitim Bakanlığından 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa dayalı olarak:
  1. Yapılan görevlendirmeler mevzuatta var mıdır?
  2. Üzerine tanımlı olmayan görevlerde öğretmene, başka bakanlık görevleri için resen nöbet verilebilir mi?
  3. Öğretmene mesai dışında ve tatillerde resen nöbet görevi verilebilir mi? konularında tarafımızın bilgilendirilmesi, hukuksuz ve mevzuata aykırı bu görevlendirmeler için İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine hukuka ve mevzuata uygun işlem yapmaları yönünde yazı yazılmasını talep ettik.
ONLİNE ÜYELİK Herkesin sustuğu yerde "Hak mücadelenizin gür sesi olarak BİZ varız.“ anlayışıyla kurulduk. "Mesele ve sorun varsa çözümü de var." inancıyla yola çıkmış Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası -EĞİTİM GÜCÜ SEN- bu amaçla kurulmuştur.
Online Üyelik
// Diğer Duyurular