Öğretmenlerin Yükseköğretim Kurumlarındaki Görev Süreleri Uzman Öğretmenlik Ve Başöğretmenlik İçin Hizmet Süresi Olarak Hesaplanmalıdır - Duyurular
Duyurular // 31 Mayıs 2022 Salı

li Eğitim Bakanlığı 15.02.2022 tarihinde kamu eğitim çalışanları sendikalarına gönderdiği “Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmelik Taslağı” metninde aşağıda belirtilen maddeye yer vermiştir.

Öğretmenlerin Yükseköğretim Kurumlarındaki Görev Süreleri Uzman Öğretmenlik Ve Başöğretmenlik İçin Hizmet Süresi Olarak Hesaplanmalıdır“Öğretmenlik Veya Uzman Öğretmenlik Süresinden Sayılacak Süreler” başlığı;

MADDE 14 – (1) Uzman öğretmen veya başöğretmen unvanına başvuruda bulunacakların öğretmenlik veya uzman öğretmenlik sürelerinin hesabında, adaylık dahil fiilen öğretmen veya uzman öğretmen olarak geçirdikleri hizmet süreleri dikkate alınır. Bu sürelere;

g) Yükseköğretim kurumlarında öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi ve uzman olarak en az iki yıl görev yaptıktan sonra öğretmen kadrosuna atananların, yükseköğretim kurumlarında geçen hizmet süreleri, …dahil edilir.” ifadelerine yer vermiştir.

12 Mayıs 2022 tarih ve 31833 sayılı Resmi Gazete yayımlanan “Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği”’nde ise yukarıdaki ifadeyi Bakanlık, yönetmelik metninden çıkarmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı,kurumlar arası yatay geçişlerde öğretmenlerin yükseköğretim kurumlarında geçen hizmet sürelerini öğretmenlikte geçen süreler olarak kabul etmektedir. Bu maddenin yönetmelikten çıkarılması Milli Eğitim Bakanlığına kurumlar arası geçiş yapan birçok öğretmeni mağdur etmiştir. Yüksek Öğretim Kurumlarında geçen hizmet süresinin kabulüne yönelik Madde14- “g” bendinin yönetmelikten çıkarılması Milli Eğitim Bakanlığına üniversiteden geçen birçok öğretmeni mağdur etmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığından yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi olarak görev yapmış, Milli Eğitim Bakanlığına atanmış öğretmenlerin  yükseköğretim kurumlarında geçen hizmetlerinin de öğretmenlik hizmet süresinden sayılmasını ve Bakanlığın gerekli düzenlemeyi yaparak ivedi olarak bağlı kurumları bilgilendirmesi talep ettik.
ONLİNE ÜYELİK Herkesin sustuğu yerde "Hak mücadelenizin gür sesi olarak BİZ varız.“ anlayışıyla kurulduk. "Mesele ve sorun varsa çözümü de var." inancıyla yola çıkmış Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası -EĞİTİM GÜCÜ SEN- bu amaçla kurulmuştur.
Online Üyelik
// Diğer Duyurular