Ohal Bölgesine Öğretmen Görevlendirmelerinin Gönüllülük Esasına Göre Yapılması, Resen Görevlendirmelerin İptali Talebimizi Meb’ E İlettik - Duyurular
Duyurular // 19 Nisan 2023 Çarşamba

Bakanlık birimlerince, OHAL bölgesine öğretmen görevlendirmeleriyle ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilen listelerin gönüllülük esasına göre yeniden düzenlenmesi ve resen görevlendirmelerin iptali hususunda taleplerimizi MEB'e bildirdik.

Personel Genel Müdürlüğü, 15.02.2023 tarihli duyurusunda “Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanlar ilgili mevzuattaki şartlara ve kısıtlamalara tabi olmaksızın olağanüstü hâlin gerekli kıldığı durumlar sebebiyle olağanüstü hâl kapsamındaki illerde ihtiyaç duyulan birim veya hizmetlerde görevlendirilebilir." hükmüne istinaden bölgesinde görev yapan kadrolu ve sözleşmeli personelin görevlendirilmesi ile ilgili işlem sürecini paylaştı. Buna göre geçici görevlendirme talepleri, kişisel şifre kullanılarak MEBBİS başvuru modülü üzerinden alınacak. Geçici görevlendirme başvuruları, personelin görev yaptığı valilikçe değerlendirilerek uygun görülenler modül üzerinden onaylanacak.ifadelerine yer vermiştir.

Müdürlüğünüzün duyurusundan da anlaşılacağı üzere, görevlendirmeler gönüllülük esasına dayanmaktadır. Fakat İl Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilen görevlendirme listelerinde resen görevlendirmeler yapıldığı sendikamıza iletilmektedir. Resen yapılan görevlendirme konusunda öğretmenlerin sağlık durumları, gebelik, küçük yaşta çocuk sahibi olma, nikah veya düğün vb. durumların dikkate alınmaması birçok konuda sıkıntıya sebep olacaktır. Görevlendirme yapılan yerlere gidecek öğretmenlerin; ulaşım, barınma, yeme-içme ihtiyaçlarının da ne şekilde çözüleceği de netlik kazanmamıştır.

Bakanlık birimlerince, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilen listelerin gönüllülük esasına göre yeniden düzenlenmesi ve resen görevlendirmelerin iptali hususunda taleplerimizi MEB'e bildirdik. 

ONLİNE ÜYELİK Herkesin sustuğu yerde "Hak mücadelenizin gür sesi olarak BİZ varız.“ anlayışıyla kurulduk. "Mesele ve sorun varsa çözümü de var." inancıyla yola çıkmış Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası -EĞİTİM GÜCÜ SEN- bu amaçla kurulmuştur.
Online Üyelik
// Diğer Duyurular