Rehber Öğretmen/psikolojik Danışman Norm Düzenlemesi Talebini Meb’e İlettik - Duyurular
Duyurular // 2 Aralık 2022 Cuma

Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin, Rehberlik alan öğretmeni norm kadrosu bölümü MADDE 21- (3) (Değişik: 30/10/2017-2017/10939 K.) “Özel eğitim kurumlarında çırak/öğrenci sayısının 100 ve 100’ün katlarına, diğer eğitim kurumlarında ise çırak/öğrenci sayısının 500 ve 500’ün katlarına ulaşması hâlinde her defasında ilave olarak 1 rehberlik alan öğretmeni norm kadrosu daha verilir.” ifadesinden hareketle Rehber Öğretmen/Psikolojik Danışmanların ataması gerçekleştirilmektedir.

Rehber Öğretmen/Psikolojik Danışman Norm Düzenlemesi Talebini MEB’e İlettik
Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin, Rehberlik alan öğretmeni norm kadrosu bölümü MADDE 21- (3) (Değişik: 30/10/2017-2017/10939 K.) “Özel eğitim kurumlarında çırak/öğrenci sayısının 100 ve 100’ün katlarına, diğer eğitim kurumlarında ise çırak/öğrenci sayısının 500 ve 500’ün katlarına ulaşması hâlinde her defasında ilave olarak 1 rehberlik alan öğretmeni norm kadrosu daha verilir.” ifadesinden hareketle Rehber Öğretmen/Psikolojik Danışmanların ataması gerçekleştirilmektedir.

Okullarda her 500 öğrenci ve katlarında norm güncellemesi yapılması gerçekleştirilen atamaların yetersiz kalmasına, psikolojik danışma hizmetleri ve rehberlik faaliyetlerinin yürütülmesinde sorunlar oluşmasına sebep olmaktadır.

Aynı yönetmelikte geçen; MADDE 21- (2), (b) (Değişik: 30/10/2017-2017/10939 K.) “İlkokullarda öğrenci sayısı 300, ortaokul, imam hatip ortaokulları ve anaokullarında öğrenci sayısı 150 ve daha fazla olanların her birine 1 rehberlik alan öğretmeni norm kadrosu verilir.” İfadesinden hareketle İlkokullarda her 300 öğrenci için 1 Rehber Öğretmen/Psikolojik Danışman normu verilmektedir. Küçük yaş grubu öğrenciler için rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin ne kadar önem arz ettiği düşünüldüğünde 300 öğrenci sayısına bağlı norm verilmesinin birçok mağduriyete sebep olacağı aşikardır.

Hizmetin doğru yürütülmesi için maksimum 250 öğrenci ve katları için Rehber Öğretmen/Psikolojik Danışman normunun açılması, hizmetin ulaşmasını ve daha etkin yürütülmesini sağlayacaktır.
Ayrıca 1 öğrenci nakli ile rehberlik normu düşmekte okuldaki Rehber Öğretmen/Psikolojik Danışman sayısı eksilmekte veya tamamen normu kapatılmaktadır. Okul normunun aşağıya doğru 50 öğrenci toleranslı olması Rehber Öğretmen/Psikolojik Danışmanların 1 öğrenci ile normunun boşalmasını önleyecektir.

Normların tutarlı olması rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin aksamaması için önemlidir. Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası olarak, konuyla ilgili mağduriyetlerin giderilebilmesi için Rehber Öğretmen/Psikolojik Danışman norm düzenlemesi ile ilgili yönetmelikte gerekli düzenlemelerin yapılması talebini Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne ilettik.
ONLİNE ÜYELİK Herkesin sustuğu yerde "Hak mücadelenizin gür sesi olarak BİZ varız.“ anlayışıyla kurulduk. "Mesele ve sorun varsa çözümü de var." inancıyla yola çıkmış Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası -EĞİTİM GÜCÜ SEN- bu amaçla kurulmuştur.
Online Üyelik
// Diğer Duyurular