Rehber Öğretmen/psikolojik Danışmanlara Verilen Danışmanlık Tedbiri Görevi Ücretini Meb'den Talep Ettik - Duyurular
Duyurular // 9 Eylül 2022 Cuma

5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu’na bağlı olarak psikolojik danışmanlara danışmanlık tedbiri görevi verilmektedir. Millî Eğitim Bakanlığının taşra teşkilatında çalışan birçok Rehber Öğretmen/Psikolojik Danışmana bu görevleri karşılığında ücret ödenmemektedir. Yapılan bu uygulama kanunlara ve hukuka uygun değildir. Mezkûr Kanunda 17.10.2019 tarihinde yapılan değişikle Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde çalışan Rehber Öğretmen/Psikolojik Danışmanların da bu ücreti alması gerektiği netlik kazanmıştır.

Rehber Öğretmen/Psikolojik Danışmanlara Verilen Danışmanlık Tedbiri Görevi Ücretini MEB'den Talep Ettik

5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu madde:3 e) Sosyal çalışma görevlisi: Psikolojik danışmanlık ve rehberlik, psikoloji, sosyoloji, çocuk gelişimi, öğretmenlik, aile ve tüketici bilimleri ve sosyal hizmet alanlarında eğitim veren kurumlardan mezun meslek mensuplarını, ifade eder.

Madde-33 (2) Mahkemelere görevlendirilen veya bu Kanun kapsamındaki tedbirleri uygulayan sosyal çalışma görevlilerine almakta oldukları aylıklarının brüt tutarının yüzde ellisi oranında ödenek verilir.

(3) Bu görevlilerin bulunmaması, görevin bunlar tarafından yapılmasında fiilî veya hukukî bir engel bulunması ya da başka bir uzmanlık dalına ihtiyaç duyulması gibi durumlarda, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile serbest meslek icra eden birinci fıkrada öngörülen nitelikleri haiz kimseler de sosyal çalışma görevlisi olarak görevlendirilebilirler.

Yukarıda yer alan Kanun maddelerine göre mahkeme tarafından bir görevlendirme yapılan ve Kanunun 33. (2) Maddesi gereğince Rehber Öğretmen/Psikolojik Danışmanlara ücret ödenmesi gerekmektedir. Kanunla verilen ücret, idare tarafından çeşitli bahanelerle ödenmemektedir.

Millî Eğitim Bakanlığı personellerine bu ücretin ödenmemesi üyelerimizi mağdur etmektedir. Rehber Öğretmen/Psikolojik Danışmanların ücret talebine yönelik yazdığı dilekçeye “Danışmanlık tedbiri uygulamaları karşılığında okul/kurumlarda görev yapan Rehber Öğretmen/Psikolojik Danışmanlara ek ders ödenmesiyle ilgili bir dayanak olmadığı için talebiniz doğrultusunda ücret ödenmesi mümkün görülmemektedir.” Şeklinde cevaplar verilmektedir.

Yukarıda belirtilen kanun maddelerine dayanarak ücret ödenmesi gerekmektedir. Eğitim Gücü Sen olarak Milli Eğitim Bakanlığına ücret ödenmesi konusunda il milli eğitim müdürlüklerini bilgilendirmesi ve konu ile ilgili tarafımıza bilgi verilmesi hususunda talepte bulunduk.

ONLİNE ÜYELİK Herkesin sustuğu yerde "Hak mücadelenizin gür sesi olarak BİZ varız.“ anlayışıyla kurulduk. "Mesele ve sorun varsa çözümü de var." inancıyla yola çıkmış Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası -EĞİTİM GÜCÜ SEN- bu amaçla kurulmuştur.
Online Üyelik
// Diğer Duyurular