Sendikamızın Süt İznine Dair Talebine Meb' Den Onay - Duyurular
Duyurular // 26 Nisan 2023 Çarşamba

Şanlıurfa ili Haliliye ilçesinde bir okulda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin B fıkrası kapsamında sözleşmeli psikolojik danışman/rehber öğretmen olarak görev yapan üyemizin, doğum sonrası analık izninin bitimi itibariyle, ilk altı ayda üç saat süt izni kullanmak isteğinden bahisle; ilgilinin günlük çalışma saatlerinin süt izni verilip verilemeyeceği hususunda tereddüte düşüldüğüne ilişkin ilgi yazıya MEB' den olumlu cevap geldi. 

Süt izniŞanlıurfa ili Haliliye ilçesinde bir okulda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin B fıkrası kapsamında sözleşmeli psikolojik danışman/rehber öğretmen olarak görev yapan üyemizin, doğum sonrası analık izninin bitimi itibariyle, ilk altı ayda üç saat süt izni kullanmak isteğinden bahisle; ilgilinin günlük çalışma saatlerinin süt izni verilip verilemeyeceği hususunda tereddüte düşüldüğüne ilişkin ilgi yazıya MEB' den olumlu cevap geldi. 

MEB tarafından üyemizin durumu ile ilgili Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve okullara iletilen cevap yazısında, ilgilinin günlük çalışma saatleri içinde tercih edeceği saat diliminde süt izni kullanmasının uygun olacağı yönünde değerlendirilmede bulunuldu. 

"Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların dokusuncu maddesinin dördüncü fıkrasında; 'Sözleşmeli personele çocuğunu emzirmesi için ücretli doğum izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ay  günde üç saat, ikinci altı ayda günde bir buçuk saat süt izni verilir.   Süt izninin kullanımında annenin saat seçimi hakkı vardır.'  hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri
Yönetmeliğinin "Çalışma saatleri ve izinler" başlıklı 25. inci maddesinin birinci fıkrasında; 'Rehberlik ve Psikolojik Danışma servislerinde görevli rehber öğretmen/psikolojik danışmanların çalışma süreleri bir iş saati 60 dakika olmak üzere haftalık 30 iş saatidir. Günlük çalışma saatleri eğilim kurumunun servis, ulaşım, özellik ve ihtiyaçlarına göre rehber öğretmen/psikolojik danışmanla iş birliğinde  okul müdürlüğünce düzenlenir' denilmektedir. 

Bu çerçevede, günlük çalışma saatleri dışında süt izni kullanma imkâm bulımmayan ilgiliye günlük çalışma saatleri içerisinde tercih edeceği saat diliminde üç saat süt izni verilmesinin uygun olacağı değerlendirilmekledir." denilmiştir.
süt izni için
ONLİNE ÜYELİK Herkesin sustuğu yerde "Hak mücadelenizin gür sesi olarak BİZ varız.“ anlayışıyla kurulduk. "Mesele ve sorun varsa çözümü de var." inancıyla yola çıkmış Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası -EĞİTİM GÜCÜ SEN- bu amaçla kurulmuştur.
Online Üyelik
// Diğer Duyurular