Sınıf Değişikliği Görüş  Raporu Kriterlerinin Belirlenmesini Talep Ettik - Duyurular
Duyurular // 16 Ekim 2023 Pazartesi
Sınıf Değişikliği Görüş  Raporu Kriterlerinin Belirlenmesini Talep Ettik

14 Ekim 2023 Tarih ve 32339 Sayılı Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 6. Madde (c)  ve (d) bendinde geçen;

“d) İlkokula kaydı yapılan öğrencilerin şubeleri ve öğretmenleri kura yöntemi ile e-Okul sistemi üzerinden Bakanlıkça belirlenir. İlkokulda şube değişikliği, velinin yazılı talebi üzerine rehberlik servisinin hazırlayacağı gerekçeli görüş raporu alınarak okul yönetimince o ders yılı içinde bir defaya mahsus olmak üzere yapılabilir.”

“c) Ortaokul ve imam-hatip ortaokuluna kaydı yapılan öğrencilerin şubeleri kura yöntemi ile e-Okul sistemi üzerinden Bakanlıkça belirlenir. Bu okullarda şube değişikliği, velinin yazılı talebi üzerine rehberlik servisinin hazırlayacağı gerekçeli görüş raporu alınarak okul yönetimince o ders yılı içinde bir defaya mahsus olmak üzere yapılabilir.” İfadelerinde belirtildiği üzere sınıf değişikliklerinde rehberlik servisinin hazırlayacağı gerekçeli görüş raporunun sunulması istenmiştir.

Rehber Öğretmen/ Psikolojik Danışman bulunmayan okullarda sınıf değişikliği neye istinaden yapılacaktır?

Rehber Öğretmen/ Psikolojik Danışman sınıf değişikliğinin yapılmasına veya yapılmamasına dönük görüş raporunu hangi kriterlere göre hazırlayacaktır?

Rehber Öğretmen/ Psikolojik Danışman sınıf değişikliği yapılmaması yönünde görüş raporu hazırladığı takdirde, gerekli kriterler hazırlanmazsa, okul idaresi, veli veya öğretmenin değişiklik talebi baskısı nasıl çözülecektir?

Konu ile ilgili soruların 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde cevaplanarak sendikamıza bilgi verilmesi, Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddelerinde değişiklik yapılarak sınıf değişikliği için rehberlik servisinin hazırlayacağı görüş raporunda kullanılmak üzere sınıf değişikliği kriterlerinin belirlenmesi ve ilgili yönetmeliğin bu doğrultuda yeniden düzenlenmesini talep ettik.
ONLİNE ÜYELİK Herkesin sustuğu yerde "Hak mücadelenizin gür sesi olarak BİZ varız.“ anlayışıyla kurulduk. "Mesele ve sorun varsa çözümü de var." inancıyla yola çıkmış Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası -EĞİTİM GÜCÜ SEN- bu amaçla kurulmuştur.
Online Üyelik
// Diğer Duyurular