Sınıf, Okul Öncesi, Meslek Dersleri, Atölye Ve Laboratuvar Öğretmelerinin Aylık Karşılığı Ders Saatlerinin Eşitlenmesi Talebini Meb'e İlettik - Duyurular
Duyurular // 4 Kasım 2022 Cuma

Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar. İkinci Bölüm Ders ve Ek Ders Görevi ile İlgili Hükümler: Aylık karşılığı ders görevi MADDE 5- (1) Kapsama dâhil örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli; a) Örgün ve yaygın eğitim kurumlarının müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcıları haftada 6 saat, b) Okul öncesi ve sınıf öğretmenleri haftada 18 saat, c) Genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenleri haftada 15 saat, ç) Atölye ve laboratuvar öğretmenleri haftada 20 saat, ders okutmakla yükümlüdürler. Bu yükümlülük öncelikle alanlarında, alanlarında ders bulunmayanlara ise ihtiyaç hâlinde ve istekleri üzerine alanları dışında ders görevi verilmek suretiyle yerine getirilir. Hükümlerine yer verilmiştir. Sınıf öğretmenleri, okul öncesi öğretmenleri maaş karşılığı 18 saat, atölye ve laboratuvar öğretmenleri maaş karşılığı 20 saat ders okutmakla yükümlüdür. Sendikamıza öğretmenlerden gelen taleplerde, aylık karşılığı ders görevinin bütün öğretmenler için 15 saat olması gerektiği ifade edilmektedir.

Sınıf, Okul Öncesi, Meslek Dersleri, Atölye Ve Laboratuvar Öğretmelerinin Aylık Karşılığı Ders Saatlerinin Eşitlenmesi Talebini Meb'e İlettik
Aylık karşılığı ders saatlerindeki farklı uygulamalar, aynı işi yapan öğretmenler arasında bir haksızlığa sebep olmaktadır. Bütün öğretmenlerin çalışma usul ve esasları dikkate alındığında “eşit işe eşit ücret” ilkesi ile bu durum değerlendirilmeli, branş öğretmenleri ile sınıf, okul öncesi, atölye öğretmenleri arasında oluşan bu fark ortadan kaldırılmalıdır.

Öğretmenlerin üniversitede gördükleri eğitim süreleri aynıdır, görev yaptıkları okullardaki ders saatleri, teneffüs süreleri aynıdır. Aynı işi yapan öğretmenler arasında oluşan bu adaletsiz uygulamaya son vermek, çalışma huzurunu sağlamak adına gerekli bir durumdur. Gerekli kanun ve mevzuata değişiklikleri yapılarak; yıllardır devam eden, eşitlik ilkelerini bertaraf eden, bu uygulamaya son verilmelidir. Sınıf, okul öncesi ve atölye öğretmenlerinin aylık karşılığı ders saatlerindeki farklı uygulamalara son verilmesi, bütün öğretmenlerin aylık karşılığının 15 saat olacak düzenlenmesinin gündeme alınması ve gerekli kanuni düzenlemelerin yapılması hususunda Milli Eğitim Bakanlığından resmi talepte bulunduk.

* Sınıf, okul öncesi ve atölye dersleri öğretmeni üyelerimiz, aşağıdaki dilekçeyi gerekli bilgilerle doldurup okul/kurum idarenize verebilirsiniz. Dilekçenize verilen cevaba göre hukuksal süreç sendikamız tarafından adınıza başlatılıp takip edilecektir.


 
 
ONLİNE ÜYELİK Herkesin sustuğu yerde "Hak mücadelenizin gür sesi olarak BİZ varız.“ anlayışıyla kurulduk. "Mesele ve sorun varsa çözümü de var." inancıyla yola çıkmış Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası -EĞİTİM GÜCÜ SEN- bu amaçla kurulmuştur.
Online Üyelik
// Diğer Duyurular