Sorumluluk Sınavlarında Görev Alan Öğretmenlere Uygulama Sınavı Bulunan Dersler İçin De Oturum Başına 5 Saat Ek Ders Verilmesi Hususunda Resmi Talepte Bulunduk - Duyurular
Duyurular // 31 Mayıs 2024 Cuma
Sorumluluk Sınavlarında Görev Alan Öğretmenlere Uygulama Sınavı Bulunan Dersler için de Oturum Başına 5 Saat Ek Ders Verilmesi Hususunda Resmi Talepte Bulunduk

Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği 9 Eylül 2023 tarihinde yayımlanmıştır. Yönetmelik kapsamında Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı ile yabancı dil derslerinde öğrencilerin dört temel dil becerilerinin ölçülmesine yönelik yazılı ve uygulamalı sınavların yapılması gerekmektedir. Eğitim-öğretim yılı içerisinde uygulamaları yapılan konuşma, dinleme ve yazılı sınavlardan başarısız olan öğrenciler için dönem sonunda sorumluluk sınavları yapılması planlanmaktadır. Tarafımıza ulaşan bilgilere göre sorumluluk sınavlarında görev alan öğretmelere Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’ın  Sınav görevi 12. Maddesi “ (Değişik: RG–03/07/2017–30113) Her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ilgili mevzuatı gereğince yapılan bekleme, sorumluluk, dışarıdan bitirme, final, ortalama yükseltme, seviye tespiti, meslekî formasyon, adaylık eğitimi, beceri sınavı ve beceri/proje yarışması sınavlarında görevlendirilen öğretmenlere, her bir sınav komisyon üyeliği ve her bir sınav gözcülüğü için 5 saat ek ders ücreti ödenir.” hükmünden hareketle her bir oturum için ödenmesi gereken 5 saat ek ders ücreti ödenmemekte, okul idareleri ayrı ayrı değerlendirilmesi gereken ve her biri ayrı oturum olan konuşma, dinleme ve yazılı sınavlar için tek oturumluk işlem yürütmektedir.

 

Konu ile ilgili olarak okullara sorumluluk sınavları için ödeme usulünü içeren bilgilendirme yazısı gönderilmesi, her oturum için ayrı ayrı olacak şekilde 5 saat ek ders ödemesinin sınavlarda görev alan öğretmenlere yapılarak mağduriyetlerin giderilmesi hususunda Milli Eğitim Bakanlığı Personel Daire Başkanlığından talepte bulunduk.

ONLİNE ÜYELİK Herkesin sustuğu yerde "Hak mücadelenizin gür sesi olarak BİZ varız.“ anlayışıyla kurulduk. "Mesele ve sorun varsa çözümü de var." inancıyla yola çıkmış Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası -EĞİTİM GÜCÜ SEN- bu amaçla kurulmuştur.
Online Üyelik
// Diğer Duyurular