Sosyal Sorumluluk Programında  Değişiklik Yapılmasını Talep Ettik - Duyurular
Duyurular // 25 Mart 2024 Pazartesi
Sosyal Sorumluluk Programında  Değişiklik Yapılmasını Talep Ettik

Millî Eğitim Bakanlığı web sitesinde 30 Ocak 2024 tarihinde duyurusu gerçekleştirilen Millî Eğitim Bakanlığı Sosyal Sorumluluk Programı ve Hayat Boyu Öğrenme/Sertifikasyon Uygulama Yönergesi yayımlanmış ve okullarda uygulanmaya başlanmıştır. Tarafımıza ulaşan bilgilere göre uygulama sürecinde bazı sorunlarla karşılaşılmaktadır. Yönergede net belirtilmemiş olan etkinlik, görev ve proje kapsamları sebebiyle okul idareleri kendi inisiyatifinde planlama yapmakta, öğrencilerin ortaöğretim süresi boyunca en az 40 saatlik uygulama yapması gereken faaliyetleri idareler uygun gördükleri saat kapsamında işlemektedir. Ayrıca konu ile ilgili öğretmenlere baskı yapılmakta öğrencilerin yapmakla yükümlü olduğu sosyal sorumluluk projeleri öğretmenlere yüklenmeye çalışılmaktadır. Uygulayış biçiminde henüz netlik olmadığı için kimi okullarda Sosyal Projeler Modülüne işleme yapılırken kimi kurumlarda, hala ilgili modül açılmadığından, yapılan uygulamaların girişi yapılamamaktadır. Uygulama yönergesi yeni yayımlandığı ve uygulamaya yeni başlandığı halde sınıflara göre kademeli uygulama getirildiğinden şu an 12. sınıfta okuyan sınav hazırlık öğrencileri 10 saatlik uygulama yapmaya mecbur bırakılmaktadır. Birkaç ay sonra mezun olacak öğrenciler için mezuniyet koşulu olarak son dakika getirilen bu zorunluluk öğrencilerde de öğretmenlerde de kaygıya sebep olmuş ve sosyal sorumluluk amacı taşıyan uygulamalar için de bir an önce tamamlamak adına amacına hitap etmeyen çalışmalar çıkarmaya mecbur bırakmıştır.

            İlgili yönergede değişiklik yapılarak; etkinlik, görev ve proje ayrımının net kriterlerle belirlenmesi, konu ile ilgili okul idareleri ve öğretmenlere bilgilendirici eğitim yapılması, Bakanlığınızca illere aydınlatıcı yazı gönderilmesi, iş ve işlemlerin tek tip uygulama haline getirilecek şekilde tanımlanması, 12. sınıf öğrencilerinin Sosyal Sorumluluk Programından muaf tutulmasını talep ettik.
ONLİNE ÜYELİK Herkesin sustuğu yerde "Hak mücadelenizin gür sesi olarak BİZ varız.“ anlayışıyla kurulduk. "Mesele ve sorun varsa çözümü de var." inancıyla yola çıkmış Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası -EĞİTİM GÜCÜ SEN- bu amaçla kurulmuştur.
Online Üyelik