Uygulama Sınavlarıyla İlgili Değişiklik Yapılmasını Talep Ettik - Duyurular
Duyurular // 27 Kasım 2023 Pazartesi
Uygulama Sınavlarıyla İlgili Değişiklik Yapılmasını Talep Ettik

Millî Eğitim Bakanlığı Yazılı ve Uygulamalı Sınavlar Yönergesi, Sınav Uygulama Esasları, Yazılı ve Uygulamalı Sınavlarla İlgili Esaslar, 5. Maddenin 1. Bendinde geçen;

“ğ) Türkçe, Türk dili ve edebiyatı ile yabancı dil derslerinin sınavları yazılı ve uygulamalı olmak üzere iki aşamada yapılır. Uygulamalı sınavların süresi ve hangi kazanımlara göre yapılacağı ders öğretmenlerince belirlenir. Ders öğretmeni tarafından dinleme ve konuşma becerilerini ölçen uygulama sınavları yapılır ve bu sınavlar ayrı ayrı puanlanır. Öğrencinin uygulamalı sınavlardan aldığı puanlar ile yazılı sınavdan aldığı puan birlikte değerlendirilerek sınav puanı oluşturulur.” ifadesinden hareketle ilk defa bu sene ilgili derslere uygulama sınavları getirilmiştir.                                                           

Sendikamıza ulaşan bilgiler doğrultusunda ilgili branşlarda görevli öğretmenlerin müfredata ek olarak konulan uygulama sınavlarını yetiştirmekte sorunlar yaşadığı bildirilmiştir.  Uygulama sınavlarının belli bir tarihe sıkıştırılması sebebiyle zaten mevcut müfredat yoğunluğuna ek olarak getirilen sınavların uygulama ve değerlendirilmesinde sorunlar yaşanmaktadır.

            İlgili yönergede düzenleme yapılarak, uygulama sınavlarının tüm ders yılı içerisine yayılması ve tarihlerin ders öğretmenine bırakılması veya uygulama sınavı getirilen derslerin müfredat içeriğinin sadeleştirilerek uygulama sınavları ve değerlendirmeleri için zaman yaratılmasını talep ettik
ONLİNE ÜYELİK Herkesin sustuğu yerde "Hak mücadelenizin gür sesi olarak BİZ varız.“ anlayışıyla kurulduk. "Mesele ve sorun varsa çözümü de var." inancıyla yola çıkmış Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası -EĞİTİM GÜCÜ SEN- bu amaçla kurulmuştur.
Online Üyelik
// Diğer Duyurular