Yardımcı Hizmetler Sınıfı Personellerin Sorunlarını Meb'e İlettik - Duyurular
Duyurular // 21 Eylül 2023 Perşembe
Yardımcı Hizmetler Sınıfı Personellerin Sorunlarını MEB'e İlettik

Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında, İŞKUR üzerinden kamu kurumlarında çalıştırılmak üzere yardımcı personel görevlendirilmesi yapılmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığında da TYP kapsamında yardımcı personeller İŞKUR üzerinden başvuru yapmakta ve uygun okul ve kurumlara görevlendirilmesi gerçekleştirilmektedir.

Ancak sendikamıza ulaşan bilgiler doğrultusunda 2022-2023 eğitim-öğretim yılında görevlendirilmesi yapılan birçok personelin görev süresi 4,5 ay olarak belirlenmiştir. Aynı zamanda bu kapsamda görevlendirilen yardımcı personellerin yaz aylarında görevleri sonlandırılmaktadır. Mağduriyet yaşayan personeller bu ve benzeri sebepler dolayısıyla birçok ilde bu sene TYP’ de görev almak istememiştir. 

Yine Bakanlığınız bünyesinde kadrolu çalışan yardımcı hizmetler sınıfı engelli personellere engeline uygun görevler verilmemekte, yardımcı hizmet personelleri hafta sonu çalışmaya çağrılıp normalde 10 günlük bu gibi durumlar için kullandırılması gereken izinleri kullandırılmamakta ve ek mesai ücreti de ödenmemektedir. Hala birçok okulda ve kurumda yardımcı personel ya hiç bulunmamakta ya da yeterli sayıda olmamaktadır. Bazı okullarda tek yardımcı personelin tüm okulun temizlik ve diğer işlerine bakmak zorunda kaldığı, görevi bitirmeden çıkmalarına müsaade edilmediği için akşam geç saatlere kadar okulda temizlik yapmaya zorlandıkları tarafımıza iletilmiştir. Okulların açılmasıyla birlikte temizlik için yeterli personel bulunmayan okullarda hijyen sorunları ortaya çıkmaya başlamış, okul idareleri de konuyla ilgili sorun yaşamaya başlamıştır. Sosyal medyaya yansıyan bazı görsellerde de görüldüğü üzere özellikle yaz aylarında olmak üzere yeterli personelin bulunmadığı, okullarda hala temizlik işlerini okul idareleri ve öğretmenler yürütmeye çalışmaktadır.

İlgi program kapsamında Bakanlığınıza bağlı okul ve kurumlarda görevlendirilmesi yapılacak olan yardımcı personellerin görev sürelerinin 12 ay olarak belirlenmesi, hala yardımcı personel bulunmayan ve yeterli sayıda personeli olmayan okullara bir an önce personel görevlendirilmesi yapılması, kadrolu çalışan yardımcı personellerin engel durumu var ise engeli gözetilerek uygun görevlendirilmelerin yapılmasını talep ettik.

ONLİNE ÜYELİK Herkesin sustuğu yerde "Hak mücadelenizin gür sesi olarak BİZ varız.“ anlayışıyla kurulduk. "Mesele ve sorun varsa çözümü de var." inancıyla yola çıkmış Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası -EĞİTİM GÜCÜ SEN- bu amaçla kurulmuştur.
Online Üyelik
// Diğer Duyurular